Nhiệm kỳ 2010- 2015

12/10/2011

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNH PHÚC NHIỆM KỲ 2010 - 2015  

 

 


Phạm Văn Vọng
Ủy viên Trung ương Đảng
  Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh


Nguyễn Thế Trường
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
      Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Phùng Quang Hùng
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy,
  Chủ tịch UBND tỉnh

Hoàng Thị Thuý Lan
Phó Bí thư Tỉnh ủy

 

Hà Hoà Bình
UV BTV,
Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

Dương Thị Tuyến
UV BTV,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nguyễn Văn Trì
UV BTV 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Quốc Hùng
UV BTV, Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Phan Văn Phóng
UV BTV, Trưởng ban
Tuyên giáo TU

Nguyễn Văn Chúc
UV BTV,  Bí thư
Thành uỷ VY
 

Phùng Sĩ Tấn
UV BTV, Chỉ huy trưởng
Bộ CHQS tỉnh

Nguyễn Chi Lăng
UV BTV, Giám đốc
Công an tỉnh

Lê Duy Thành
TUV, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh
 

Vũ Chí Giang
TUV, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh

Doãn Tiến An
TUV, Cục trưởng
Cục thuế tỉnh
 

Nguyễn Ngọc Bình
TUV, Trưởng ban
Nội chính TU

Nguyễn Thị Thu Chầm
TUV, Chủ tịch
Hội LHPN tỉnh

Đỗ Văn Doanh
TUV, Giám đốc Sở Y tế

Nguyễn Quốc Dũng
TUV, Giám đốc
Sở Lao động TB & XH
 

Nguyễn Thành Dũng
TUV, Giám đốc
Sở Công thương
 

Nguyễn Tiến Dũng
TUV, Giám đốc
Đài PT-TH tỉnh
 

Nguyễn Xuân Đài
TUV, Bí thư HU, Chủ tịch
UBND huyện Sông Lô
 

Trần Mạnh Định
TUV, Phó Giám đốc PT
Sở VH-TT&DL
 

Nguyễn Duy Đông
TUV, Chánh Văn phòng
Tỉnh ủy
 

Trần Hồng Hà
TUV, Chánh án
TAND tỉnh
 

Nguyễn Trung Hải
TUV, Phó Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra TU

Nguyễn Văn Hiền
TUV, Phó Giám đốc
Sở Lao động TB& XH

Nguyễn Kim Khải
TUV, Giám đốc
Sở Kế hoạch & Đầu tư
 

Phùng Thị Kim Nga
TUV, Giám đốc
Sở Tư pháp
 

Ngô Khánh Lân
TUV, Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ
 

Trần Gia Long
TUV, Giám đốc
Sở Thông tin và Truyền thông
 

Nguyễn Công Lộc
TUV, Trưởng Ban Quản lý
các KCN tỉnh
 

Hoàng Văn Minh
TUV, Giám đốc
Sở Giao thông- Vận tải
 

Trần Ngọc Oanh
TUV, Chủ tịch
UBND thành phố Vĩnh Yên
 

Nguyễn Tiến Phong
TUV, Giám đốc 
Sở NN&PTNT
 

Lê Thái Phúc
TUV, Bí thư Huyện ủy
Tam Đảo

Vũ Hồng Phương
TUV, Bí thư Đảng uỷ
Khối các CQ tỉnh

Lê Chí Quang
TUV, Bí thư Huyện ủy
Vĩnh Tường

Hoàng Minh Quân
TUV, Giám đốc
Sở Giáo dục- Đào tạo

Nguyễn Hồng Quân
TUV, Viện trưởng
Viện KSND tỉnh

Nguyễn Văn Quý
TUV, Chủ tịch
Hội Nông dân tỉnh

Nguyễn Sơn
TUV, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội
Hội đồng nhân dân tỉnh

Nguyễn Văn Tâm
TUV, Giám đốc
Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Nguyễn Hữu Thọ
TUV, Giám đốc
Công ty Điện lực tỉnh

Nguyễn Xuân Thường
TUV, Bí thư Huyện ủy
Yên Lạc

Hồ Thị Thủy
TUV, Phó Trưởng đoàn
ĐBQH tỉnh

Phạm Thị Hồng Thủy
TUV, Bí thư Đảng uỷ
Khối Doanh nghiệp

Hà Quang Tiến
TUV, Bí thư Huyện ủy
Tam Dương
 

Trần Văn Tiến
TUV, Bí thư Huyện ủy
Bình Xuyên

Tạ Văn Tính
TUV, Phó Trưởng ban TT
Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 

Hoàng Văn Toàn
TUV, Chủ tịch UB
MTTQ tỉnh

Khổng Sơn Trường
TUV, Bí thư Thị ủy
Phúc Yên
 

 

 

 

 Vũ Việt Văn
TUV, Chủ tịch
UBND thị xã Phúc Yên

 


Trần Văn Vinh
TUV, Giám đốc
Sở Tài chính

Bùi Huy Vĩnh
TUV, Trưởng ban
Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

Các tin đã đưa ngày: