Nhiệm kỳ 2015- 2020

29/06/2016
 

 

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

Hoàng Thị Thuý Lan
Ủy viên BCH TƯ Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

 


Trần Văn Vinh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh

 


Nguyễn Văn Trì
Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: