Giới thiệu chung

28/11/2014

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH VĨNH PHÚC

Trụ sở
Địa chỉ:
 Số 69, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861362; Email: doantncshcm@vinhphuc.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Bí thư: Nguyễn Văn Mạnh 
Điện thoại: 0211.3841404

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc; Văn phòng; Ban Phong trào; Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên

Phó Bí thư: Đỗ Thị Thanh Hương 
Điện thoại:
0211.3861729

Lĩnh vực phụ trách: Ban Tổ chức kiểm tra, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Phó Bí thư: Nguyễn Mạnh Tuấn

Lĩnh vực phụ trách: Ban Tuyên giáo, Ban Thanh thiếu nhi trường học, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ - BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN VĨNH PHÚC KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Mạnh

Phó Bí thư

2

Đỗ Thị Thanh Hương

Phó Bí thư

3

Nguyễn Mạnh Tuấn

Phó Bí thư

4

Cao Thị Thu Hà

UV BTV

5

Lê Anh Minh

UV BTV

6

Lại Thị Khánh Duyên

UV BTV

7

Trần Anh Tuấn

UV BTV

8

Nguyễn Hồng Nhung

UV BTV

9

Khổng Sơn Thành

UV BTV

10

Hoàng Anh

UV BTV

11

Hoàng Việt Anh

UV BTV

12

Trương Văn Việt

UV BTV

13

Dương Tiến Thành

UV BCH

14

Nguyễn Thị Lan Phương

UV BCH

15

Nguyễn Tuấn Anh

UV BCH

16

Ngô Thị Bảo Ngọc

UV BCH

17

Lưu Văn Tuấn

UV BCH

18

Hoàng Ngọc Thanh

UV BCH

19

Nguyễn Chung Phong

UV BCH

20

Nguyễn Anh Tuân

UV BCH

21

Kiều Thị Hồng Hoa

UV BCH

22

Ngô Thị Kim Thêu

UV BCH

23

Nguyễn Anh Tuấn

UV BCH

24

Phạm Thị Thu Hiền

UV BCH

25

Nguyễn Thị Quỳnh Liên

UV BCH

26

Phùng Việt Hưng

UV BCH

27

Nguyễn Quốc Dũng

UV BCH

28

Nguyễn Sơn Hà

UV BCH

29

Nguyễn Mạnh Hùng

UV BCH

30

Nguyễn Trung Kiên

UV BCH

31

Lê Thu Thủy

UV BCH

32

Nguyễn Xuân Quảng

UV BCH

33

Đào Đặng Hòa

UV BCH

34

Trần Phi Long

UV BCH

35

Hoàng Đình Nam

UV BCH

36

Đồng Thị Ngọc Hân

UV BCH

37

Nguyễn Tiến Vũ

UV BCH

 

Các tin đã đưa ngày: