Các phòng, đơn vị trực thuộc

03/11/2020
I. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC 
 
1. PHÒNG TỔNG HỢP 
Điện thoại: 0211.3847.607
Trưởng phòng: Nguyễn Duy Tiến (TH1)
Phó Trưởng phòng: Đặng Xuân Vinh (TH2)

 
2. PHÒNG KINH TẾ
Điện thoại: 0211.3840.080
Trưởng phòng: Tạ Đức Đại (KT1)
Phó Trưởng phòng: Vũ Ngọc Lý (KT2)
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Việt Hải (KT3)
 
3. PHÒNG KHOA GIÁO – VĂN XÃ
Trưởng phòng: Vũ Thị Kim Trinh (VX1)
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hương (VX2)
Phó Trưởng phòng: Hà Ngọc Hải (VX3)
Chuyên viên: Nguyễn Hữu Hợp (VX4)
 
4. PHÒNG NÔNG NGHIỆP -  TÀI NGUYÊN
Điện thoại: 0211.3847.607
Trưởng phòng: Đào Văn Quyết (NN1)
Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Thúy Oanh (NN2)
Phó Trưởng phòng: Trần Anh Tú (NN3)
Phó Trưởng phòng: Đào Duy Hưng (NN4)
Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Tuấn (NN5)
 
5. PHÒNG CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG
Điện thoại: 0211.3846.385
Trưởng phòng: Trần Kiên (CN1)
Phó Trưởng phòng: Đỗ Hữu Vinh (CN2)
Phó Trưởng phòng: Trần Đức Kiên (CN3)
 
6. PHÒNG NỘI CHÍNH
Điện thoại: 0211. 3861.401
Trưởng phòng: Đỗ Minh Đức (NC1)
Phó Trưởng phòng: Trần Anh Tuấn (NC2)
 
7. PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ
Điện thoại: 0211.3846.384
Trưởng phòng: Lưu Thị Minh
Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Nguyệt Thanh
Phó Trưởng phòng: Dương Mạnh Tuấn
 
8. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC
Điện thoại: 0211.3722.988
Trưởng phòng: Võ Thị Thanh Mai
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lan
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phương Đường
Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thương Huyền
 
9. PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Điện thoại: 0211.3616.128
Trưởng phòng: Nguyễn Khắc Thu
Phó Trưởng phòng: Phùng Văn Long
 

10. BAN TIẾP CÔNG DÂN
Điện thoại: 0211.3716.964

Phó Trưởng ban: Hạ Khải Hoàn
Điện thoại: 0211.3716.961 

Phòng hành chính - Tổng hợp

Điện thoại: 0211.3716.962
Trưởng phòng: Nguyễn Quý Hai

 
II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Trụ sở: số 5 đường Nguyễn Trãi.TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3616.618; Fax:0211.3616.018
Website: www.ipavinhphuc.vn; Email: ipa@vinhphuc.vn
Giám đốc: Nguyễn Tiến Hạnh
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Trường

1.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

1.2. Phòng Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1.3. Bộ phận Giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo

2. TRUNG TÂM TIN HỌC - CÔNG BÁO

Điện thoại: 0211.3861.753
Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Văn Yên
Phó Giám đốc: Trần Thị Vân

2.1. Phòng Công nghệ - Thông tin
2.2. Phòng Công báo

3. NHÀ KHÁCH UBND TỈNH
Điện thoại: 0211.341.262
Phó Giám đốc (Quyền Giám đốc): Lê Văn Bái
Phó Giám đốc: Phùng Quang Tá

 

Các tin đã đưa ngày: