Kế hoạch số 7715/KH-UBND ngày 4/10/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước" trên địa bàn tỉnh

05/10/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: