Công văn về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

06/11/2018

File đính kèm