Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

17/05/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: