Thông báo số 91/TB-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh

14/06/2018

File đính kèm