Lãnh đạo UBND tỉnh

02/11/2020

 


 Đ/c Lê Duy Thành
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch UBND tỉnh

 Đ/c Vũ Việt Văn

Ủy viên BTV Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 Đ/c Vũ Chí Giang
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 Đ/c Nguyễn Văn Khước
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Các tin đã đưa ngày: