Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

11/11/2021


Đ/C Lê Duy Thành
Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Vũ Việt Văn
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Đ/c Vũ Chí Giang
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Văn Khước
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Bắc
Giám đốc
Sở Tư pháp 

Đ/c Bùi Hồng Đô
Giám đốc Sở VH - TT&DL

Đ/c Nguyễn Văn Độ
Giám đốc Sở KH&ĐT

Đ/c Lưu Văn Dũng
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH
Đ/c Trần Thanh Hải
Giám đốc Sở NN&PTNT
Đ/c Nguyễn Bá Hiến
Giám đốc Sở TT&TT

Đ/c Phan Thế Huy
Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Trần Quốc Huy
Giám đốc Sở Công thương

Đ/c Nguyễn Văn Huyến
Giám đốc Sở GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Việt Hưng
 Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đ/c Đinh Ngọc Khoa
Giám đốc Công an tỉnh

Đ/c Lê Văn Kiên
 Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Đ/c Lương Văn Long
Giám đốc Sở KH&CN
Đ/c Nguyễn Phú Sơn
Giám đốc Sở Nội vụ
Đ/c Nguyễn Đức Tài
Giám đốc Sở Xây dựng

 

Đ/c Nguyễn Kim Tuấn
Giám đốc Sở TN&MT
Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng
Chánh Thanh tra tỉnh
Đ/c Nguyễn Thanh Tùng
Giám đốc Sở Tài chính

 

Đ/c Lê Hồng Trung
Giám đốc Sở Y tế
  Đ/c Nguyễn Văn Xuân
Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: