Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính "một cửa liên thông" các dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

05/11/2012

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: