Báo cáo số 03/BC-ATGT ngày 28/4/2011 của Ban ATGT huyện Sông Lô sơ kết thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP

10/06/2011

UBND HUYỆN SÔNG LÔ
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG
_________

Số: 03/BC-ATGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

Sông Lô, ngày 28 tháng 4 năm 2011

BÁO CÁO
Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ- CP

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông:

a) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác đảm bảo TT -TGT đường bộ, đảm bảo an toàn kỹ thuật cho các phương tiện vận tải khi tham gia giao thông, kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông, đồng thời nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông. Thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Luật giao thông đường bộ năm 2008, Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP.

b. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông:

+ Huy động sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị, xã hội và Ban an toàn giao thông từ huyện đến xã; thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là những nội dung, biện pháp mới được quy định trong Nghị quyết 32/2007/NQ-CP cho mọi đối tượng tham gia giao thông; tổ chức thực hiện tốt giữa giáo dục, tuyên truyền và cưỡng chế. Tuyên truyền giáo dục phải đa dạng, phong phú, dễ hiểu, dễ nhớ, có tính thuyết phục cao. Mở đợt tuyên truyền sâu, rộng đến từng người dân, để tất cả mọi tầng lớp nhân dân hiểu và nghiêm chỉnh thực hiện Luật Giao thông đường bộ. Sau đợt tuyên truyền cao điểm có tổng kết, ánh giá rút kinh nghiệm, để phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan thông tin và hiệu quả của công tác tuyên truyền.

+ Tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ năm 2008, Nghị quyết 32/2007/NQ-CP và nội dung kế hoạch triển khai một số giải pháp về kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện trong buổi họp cơ quan, khu dân cư, tổ dân phố, các trường học trong huyện. Phổ biến các quy định mới về nồng độ cồn trong máu và hơi thở đối với người điều khiển xe cơ giới. Đưa ra các khuyến cáo ảnh hưởng của việc uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông, cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ mà trong trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt mức theo quy định.

c) Kết quả đạt được:

Năm 2009: + Đã phối hợp với Huyện đoàn, Công an huyện, Phòng Công thương, Hội Nông dân, các xã, thị trấn tổ chức cuộc thi " Nông dân với an toàn giao thông" và cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2009.

+ Về cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực giao thông  đường thủy: Đã đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức tốt cho c thi tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy cấp cơ sở với 100% các xã, thị trấn tổ chức tham gia.

+ Xây dựng cổng trường trật tự ATGT tại hầu hết các trường học trên địa bàn huyện.

- Năm 2010: + Tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, thị  trấn: 185 lượt phát thanh.

+ Tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường: Đã tổ chức được 52 lượt tuyên truyền về luật giao thông đường bộ trong các trường tiểu học, THCS, và 02 trường THPT.

+ Tuyên truyền thông qua hoạt động tuyên truyền của các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đơn vị, tổ dân phổ, thôn bản: Đã tuyên truyền về không vi phạm trật tự ATGT được 86 lượt tại các buổi họp của thôn dân cư, tổ dân phố, thôn bản.

+ Tuyên truyền thông qua áp phích, băng zôn, tờ rơi: Đã treo 21 băng côn tuyên truyền về an toàn giao thông trên các tuyến đường trục chính ở xã, thị trấn.

+ Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ năm 2008 tại 2 trường HPT Sáng Sơn, nít Bình sơn có 125 giáo viên, 1220 học sinh tham gia. Tại xã Lãng Công, xã Đồng Tĩnh, thị trấn Tam Sơn có 356 người tham gia.

+ Tổ chức ký cam kết không vi phạm TTATGT tại 17 xã, thị trấn và 45 trường học trên địa bàn với 163 thôn dân cư (gồm 11.195 hộ), 1.089 giáo viên và 6.599 học sinh tham gia.

+ Ký cam kết với 38 cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện có 561 người tham gia.

+ Xây dựng và ra mắt đoạn đường Thanh niên tự quản tại 2 xã Nhạo Sơn, Đức Bác.

+ Cắm gương cầu, kẻ vạch sơn trên các đoạn TL trên địa bàn  huyện.

* Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bản đảm tế tự an toàn giao thông:

- Rà soát để bãi bỏ những quy định trái với Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị quyết 32/2007/NQ-CP;

- Ban ATGT huyện thường xuyên tổ chức đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo TTATGT của các xã, thị trấn, và các ngành, các cơ quan đơn vị.

2. Kiên quyết cưỡng chế thi hành pháp luật trật tự an toàn giao thông và nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông vận tải:

a) Xử phạt vi phạm hành chính:

- Năm 2009 Công an huyện tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện lập biên bản 2.347 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã xử lý 2.222 trường hợp phạt 578,661tr đồng nộp Kho bạc Nhà nước. Tạm giữ 06 xe ô tô, 451 xe mô tô và 1.897 bộ giấy tờ xe các loại: Trong đó lỗi không đội mũ bảo hiểm 825 trường hợp, không mang theo giấy đăng ký xe 354 trường hợp, không mang giấy phép lái xe 247 trường hợp, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe cơ giới 611 trường hợp, chở quá số người quy định 37 trường hợp, chở vật liệu rời không che phủ bạt 26 trường hợp, chở quá trọng tải gia trong giấy đăng ký xe 16 trường hợp. . .

- Năm 2010: Lập biên bản vi phạm hành chính 3.490 trường hợp vi phạm ( tạm giữ 526 xe mô tô, 2.964 bộ giấy tờ xe mô tô) ra quyết định xử phạt 3.380 trường hợp. Thu nộp Kho Bạc Nhà Nước: 1.163.287.000Đ (Một tỷ một trăm sáu ba triệu hai trăm tám bảy nghìn đồng

b. Giải toả hành lang ATGT:

- Năm 2009: Trong hai ngày 28/9 và 02/10/2009 Ban chỉ đạo ATGT huyện đã tổ chức ra quân giải tỏa và xử lý các hộ vi phạm hành lang ATGT trên tuyến đường TL307 tại các xã: Yên Thạch, Nhạo Sơn, Tân Lập, Như Thụy và thị trấn Tam Sơn.

Kết quả:

+ Thu giữ 52 biển quảng cáo (xã Yên Thạch: 03, xã Nhạo Sơn: 19, xã Tân Lập: 08, xã Như Thụy: 01 và thị trấn Tam Sơn: 21) giao cho các xã, thị trấn xử lý hành chính theo Nghị định 146/2007NĐ- CP ngày 19/02/2007 của Chính phủ.

+ Tháo rỡ 01 quán tại xã Tân Lập.

+ Ký cam kết với 21 hộ tự giải tỏa vi phạm hành lang ATGT ( là những hộ có lều quán bán hàng xây dựng bán kiên cố, để vật liệu lấn chiếm lòng, lề đường.

 + Các xã, thị trấn đã tiến hành nhắc nhở, ký cam kết không vi phạm hành lang ATGT với 418 hộ dân.

- Đã dẹp được nhiều tụ điểm họp chợ lấn chiếm lòng đường đặc biệt là ba tụ điểm tại xã Nhạo Sơn, thị trấn Tam Sơn và khu vực bến phà Then (Yên Thạch).

- Năm 2010: Ngày 08 và 09/6/20/0 tiến hộ giải toả hành lang ATGT tại các xã: Nhạo Sơn, Tân Lập, Như Thụy, Yên Thạch và thị trấn Tam Sơn. Kết quả: + Thu giữ 01 biển quảng cáo tại xã Yên Thạch giao cho UBND xã xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết không vi phạm hành lang ATGT với 03 chủ lò gạch ở Như Thuỵ, 02 chủ lò gạch ở thị trấn Tam Sơn, 02 chủ hộ ở xã Yên Thạch để vật liệu Xây dựng vi phạm hành lang ATGT.

+ Đã dẹp được một số tụ điểm họp chợ lấn chiếm lòng đường tại xã Nhạo Sơn,  thị trấn Tam Sơn và khu vực bến phà Then (Yên Thạch).

Ngày 09/11/2010 tiến hành giải toả hình lang ATGT tại các xã: Nhạo Sơn,  Như Thụy, Yên Thạch và thị trấn Tam Sơn. Kết quả:

+ Nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết không vi phạm hành lang ATGT với 03 hộ Như Thuỵ, 01 hộ ở thị trấn Tam Sơn.

3. Tình hình vi nạn giao thông năng 2009, 2010:

- Năm 2009: Đã xảy ra 05 vụ tai nạn làm chết 05 người.

- Năn 2010: Đã xảy ra 04 vụ tai nạn. Trong đó:

+ Tai nạn giao thông 01 vụ làm chết 1 ngưòi bị thương 2 người.

+ Va chạm giao thông xẩy ra 03 vụ làm bị thương 03 người.

II.BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Sau 2 năm 2009, 2010 thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ- CP. Ban ATGT huyện Sông Lô đã rút ra được nhũng bài học kinh nghiệm sau:

- Để đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế và tiến tới giảm hẳn tai nạn giao thoảng trên địa bàn, trước tiên Ban chỉ đạo ATGT cấp huyện cùng Ban ATGT các xã, thị trấn phải nâng cao chất lượng hoạt động. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ban ngành. Xây dựng quy chế hoạt động, lập kế hoạch hoạt động hàng năm; triển khai công tác tuyên truyền, giải toả hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn theo đúng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ.

- Thúc hiện nghiêm quy định về thông báo lỗi vi phạm của người tham gia giao thông đến nơi ở, nơi cư trú, cơ quan làm việc để kiểm điểm hạ mức thi đua (Nghĩa 2010 và 4 tháng 2011 Công an huyện đã gồi được 162 thông báo vi phạm).

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà thiếc về an ninh trật tự nhất là việc tiên quyết giải toả các hành vi vi phạm hành lang ATGT và đảm bảo trật tự ATGT, nếu địa phương nào xảy ra hiện tượng lấn chiếm hành lang ATGT thì chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong lĩnh vực GTVT.

Duy trì và phát huy mối quan hệ phối hợp với định quyền các xã, thị trấn và các ban ngành đoàn thể trong việc thực hiện đảm bảo ATGT và công tác giải toả vi phạm hình lang ATGT ở khu trọng điểm, các đầu mối giao thông.

- Huy động lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, dân phòng, cựu chiến binh, thanh niên cờ đỏ. . .tham gia giữ gìn trật tự ATGT trên các đoạn đường qua địa phương, duy trì đoạn đường an toàn.

Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ đến tất cả các đối tượng. Chủ yếu tập trung vào tầng lớp thanh niên qua các đoàn thể, trường học.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và các ngành trong công giáo dục Luật Giao thông đường bộ.

Chỉ đạo các xã, thị trấn cùng các ngành, đoàn thể thực hiện tốt các chương trình kế  hoạch chỉ đạo của các ngành cấp trên về công tác bảo đảm TT ATGT; tiến hành kiểm tra tại chỗ lập biên bản xử lý, cương quyết đình chỉ những phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông và những vi phạm hành lang an toàn giao thông:

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP MỚI VỀ BẢO  ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020.

- Tăng Cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông. Ký cam kết thực hiện pháp luật trật tự an toàn giao thông đến tùng hộ dân. Đồng thời đưa vào tiêu chí bình xét gia đình và thôn làng văn hoá, khu phố văn hoá.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

 

TM. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: