Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường

23/06/2014

 

 

Trụ sở
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường 
Điện thoại: 0211.3839.132 - Fax: 0211.3839.601- Email: vinhtuong@vinhphuc.gov.vn

 I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Chủ tịch: Lê Minh Thịnh
Điện thoại: 0211.3889.666
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực: Hoàng Quốc Trị
Điện thoại: 0211.3839.337
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối Nông nghiệp​


Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Nhung
Điện thoại: 0211.3889.639
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối Văn xã


Phó Chủ tịch: Khổng Văn Thuyết
Điện thoại: 0211.3839.056
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối Kinh tế

 

II. DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

STT

Họ Tên

Chức vụ

1

Lê Minh Thịnh

Chủ tịch UBND huyện

2

Hoàng Quốc Trị

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

3

Nguyễn Thị Nhung

Phó Chủ tịch UBND huyện

4

Khổng Văn Thuyết

Phó Chủ tịch UBND huyện

5

Tô Văn Lệ

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

6

Bùi Quang Đạo

Trưởng Phòng Nội vụ huyện

7

Lê Nguyễn Thành Trung

Chánh Văn phòng UBND huyện

8

Nguyễn Văn Quỳnh

Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện

9

Ngô Minh Sơn

Trưởng Công an huyện

 III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN: 

1. VĂN PHÒNG

Điện thoại: 0211.3839.601
Chánh Văn phòng: Lê Nguyễn Thành Trung
Phó Văn phòng: Nguyễn Minh Tuyến

Phó Văn phòng: Lê Đức Anh

2. PHÒNG NỘI VỤ

Điện thoại: 0211.3818.581
Trưởng phòng: Bùi Quang Đạo
Phó phòng: Đặng Hà Phú
Phó phòng: Nguyễn Ngọc Hưng

3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Điện thoại: 0211.3839747
Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Bằng
Phó phòng: Nguyễn Thanh Tùng
Phó phòng: Bùi Văn Thành

4.PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Điện thoại: 0211.3839.125
Trưởng phòng: Đàm Hữu Khanh
 
Phó phòng: Lê Chí Miêng
Phó phòng: Nguyễn Phương Nam

5. PHÒNG GIÁO DỤC

Điện thoại: 0211.3839.342
Trưởng phòng: Lương Anh Điệp

Phó phòng: Nguyễn Thái Hòa
Phó  phòng: Phan Quốc Hào
Phó phòng: Hoàng Thị Minh Hương

6. PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN

 Điện thoại: 0211.3839.082
Trưởng phòng: Vũ Đức Kim
Phó phòng: Lê Văn Thắng

7. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 Điện thoại: 0211.3818.365
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Cơ
Phó  phòng: Lê Thị Sáu
Phó phòng: Hoàng Tuấn Tam

8. PHÒNG TƯ PHÁP

Điện thoại: 0211.3839.650
Trưởng phòng: Lê Văn Minh
Phó phòng: Khổng Đình Trưởng

9. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện thoại: 0211.3839.115
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Quỳnh 
Phó phòng: Hà Văn Minh

Phó phòng: Lê Văn Hoạt
Phó phòng: Nguyễn Văn Xuân
 


10. THANH TRA

Điện thoại: 0211.3839.112 
Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Siêm
Phó Chánh Thanh tra: Văn Đăng Hà
Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Xuân Độ

11. PHÒNG CÔNG THƯƠNG

Điện thoại: 0211.3839.697
Trưởng phòng: Phan Anh Thông
Phó phòng: Lê Duy Tròn
 
 

12. PHÒNG Y TẾ

Điện thoại: 0211.3781.212
Trưởng phòng: Nguyễn Trung Thành

13. CHI CỤC THỐNG KÊ

Điện thoại: 0211.3 839.339
Chi Cục trưởng: Nguyễn Minh Vinh

Chi Cục phó: Phạm Hồng Thịnh

14. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ ĐẦU TƯ XDCT

Điện thoại:
0211.3781.868
Trưởng Ban: Phan Văn Sinh
Phó Ban: Vũ Tùng Mạnh
Phó Ban: Bùi Thanh Bình

15. ĐÀI TRUYỀN THANH
Điện thoại: 0211.3859.298
Trưởng đài: Nguyễn Hồng Cầu
Phó đài: Kim Văn Hùng

 16. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP
Điện thoại: (Đang cập nhật)
Giám đốc: Đàm Hữu Tuấn
Phó Giám đốc: Nghiêm Xuân Lâm

17. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO
Điện thoại: (Đang cập nhật)

Giám đốc: Hoàng Ngọc Thu

18. TRUNG TÂM DÂN SỐ KHHGĐ
Điện thoại: 0211.3839.151
Giám đốc: Lê PhươngIV. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

 

STT

Tên Xã, thị trấn

Số điện thoại

văn phòng

1.

Thị trấn Vĩnh Tường

02113.839.595

2.

Tân Cương

02113.838.008

3.

Việt Xuân

02113.866.062

4.

Nghĩa Hưng

02113.838.233

5.

Vũ Di

02113.839.163

6.

Ngũ Kiên

02113.839.310

7.

Thị trấn Tứ Trưng

02113.839.007

8.

Phú Đa

02113.839.085

9.

Vĩnh Ninh

02113.839.729

10.

Vĩnh Thịnh

​02113.839.630

11.

An Tường

02113.839.417

12.

Tuân Chính

02113.839.400

13.

Tam Phúc

02113.839.233

14.

Bình Dương

02113.839.278

15.

Thượng Trưng

02113.838.243

16.

Lý Nhân

02113.839.435

17.

Cao Đại

02113.838.011

18.

Phú Thịnh

02113.838.015

19.

Lũng Hòa

02113.855.058

20.

Tân Tiến

02113.838.193

21.

Đại Đồng

02113.838.111

22.

Kim Xá

02113.838.949

23.

Chấn Hưng

02113.838.202

24.

Yên Bình

02113.838.433

25.

Vân Xuân

02113.785.260

26.

Yên Lập

02113.838.265

27.

Thị trấn Thổ Tang

02113.838.131

28.

Vĩnh Sơn

02113.838.577

29.

Bồ Sao

02113.855.004

 

V. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN.

Theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010.  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị.

 

Các tin đã đưa ngày: