Danh sách các tổ chức Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

20/02/2014
 

 

STT

Tên tổ chức KH&CN

Năm câp giấy chứng nhận

Cơ quan cấp trên GCN cho tổ chức KH&CN chủ quản của Chi nhánh/văn phòng đại diện

Ghi chú

1

Trung Tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Vĩnh Phúc

2004

Sở Khoa học và Công nghệ

 

2

Trung Tâm Thông tin KHCN và Tin học Vĩnh Phúc

2007

Sở Khoa học và Công nghệ

 

3

Trung Tâm Tài nguyên và Bảo vệ Môi trường Vĩnh Phúc

2009

Sở Khoa học và Công nghệ

 

4

Trung Tâm Đo đạc và Bản đồ Vĩnh Phúc

2007

Sở Khoa học và Công nghệ

 

5

Trung Tâm Thổ nhưỡng Nông hoá Vĩnh Phúc

2004

Sở Khoa học và Công nghệ

 

6

Trung Tâm Giống vật nuôi Vĩnh Phúc

2005

Sở Khoa học và Công nghệ

 

7

Trung Tâm Giống thuỷ sản cấp I Vĩnh Phúc

2007

Sở Khoa học và Công nghệ

 

8

Trung Tâm Kỹ thuật rau quả Vĩnh Phúc

2008

Sở Khoa học và Công nghệ

 

9

Trung Tâm Giống cây trồng Vĩnh Phúc

2005

Sở Khoa học và Công nghệ

 

10

Viện qui hoạch Xây dựng Vĩnh Phúc

2009

Sở Khoa học và Công nghệ

 

11

Trung Tâm Khuyến công Vĩnh Phúc

2005

Sở Khoa học và Công nghệ

 

12

Trung Tâm Tư vấn và Giám sát xây dựng công trình giao thông Vĩnh Phúc

2009

Sở Khoa học và Công nghệ

 

13

Trung Tâm Công nghệ Thông tin Vĩnh Phúc

2007

Sở Khoa học và Công nghệ

 

14

Chi nhánh Viện Công nghệ Gốm sứ

2010

Sở Khoa học và Công nghệ

(TP Hà Nội cấp)

15

Trung Tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao Kỹ thuật Vĩnh phúc

2005

Sở Khoa học và Công nghệ

 

16

Trung tâm tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc

2011

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

Theo Báo cáo số 321 ngày 09/9/2010
của Sở KH&CN Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: