Danh sách các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

04/07/2014

 
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
 
STT
TÊN NGÂN HÀNG
ĐỊA CHỈ
ĐIỆN THOẠI
1
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc
Số 6 đường Kim Ngọc- phường Ngô Quyền-  Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.862.529
2
Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Phúc
Số 4 đường Ngô Quyền- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.862.626
3
Ngân hàng  TMCP Công thương Bình Xuyên
Khu Công nghiệp Bình Xuyên- huyện Bình Xuyên- Vĩnh Phúc
02113.887.737
4
Ngân hàng  TMCP Công thương Phúc Yên
Số 4 Trần Hưng Đạo- Hùng Vương- Phúc Yên- Vĩnh Phúc
02113.868.388
5
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc
Số 8 đường Kim Ngọc- phường Ngô Quyền-  Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.595.999
6
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phúc Yên
Đường Hai Bà Trưng- Hùng Vương- Phúc Yên- Vĩnh Phúc
02113.869.876
7
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương
Số 394 đường Mê Linh- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.720.920
8
Ngân hàng CSXH chi nhánh Vĩnh Phúc
Đường Phạm Văn Đồng- phường Tích Sơn- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.843.875
9
Ngân hàng NoN&PTNT Vĩnh Phúc
Đường Kim Ngọc- phường Liên Bảo- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.862.433
10
Ngân hàng NoN&PTNT Phúc Yên
Số 65 Trần Hưng Đạo- Hùng Vương- Phúc Yên- Vĩnh Phúc
02113.868.366
11
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương
Số 392 đường Mê Linh- phường Liên Bảo- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.847.927
12
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Số 1 đường Mê Linh- phường Liên Bảo- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.720.138
13
Ngân hàng TMCP Quốc Tế
Số 69 đường Mê Linh- phường Liên Bảo- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.597.888
14
Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Số 371 đường Mê Linh- phường Khai Quang- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.710.668
15
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Số 361 đường Mê Linh- phường Liên Bảo- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.710.145
16
Ngân hàng TMCP Á Châu
  Số 251 đường Mê Linh- phường Liên Bảo- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.728.668
17
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Số 125 đường Ngô Quyền- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.696666
18
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Số 20, đường Hùng Vương- phường Tích Sơn- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02116.625225
19
Ngân hàng TMCP An Bình
Số 204 đường Mê Linh - phường Liên Bảo- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.721.557
20
Ngân hàng Hợp tác xã
Số 6 Lý Bôn- Ngô Quyền- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.841.591
21
Ngân hàng TMCP Đông Á
Số 79  Ngô Quyền- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.710.116
22
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Số 2 Ngô Quyền- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
02113.843.678
 
Các tin đã đưa ngày: