Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 185

15/07/2016

 

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 185

(Tuyển vào ngày 18/7/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên) 

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Showroom lady land

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

2

Công ty Hjc Vina

Vĩnh Phúc

3

2

1

 

 

3

Công ty TNHH CN Minda Việt Nam

Vĩnh Phúc

3

 

3

 

 

4

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

3

 

 

3

 

5

Công ty TNHH HTD Bình Tiên

Vĩnh Phúc

12

 

 

12

 

6

Công ty TNHH Haesung Vina

Vĩnh Phúc

300

 

 

300

 

7

Công ty bảo hiểm nhân thọ Aia

Vĩnh Phúc

40

 

 

40

 

8

Công ty CP Toàn Thắng

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

9

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

35

 

 

35

 

10

Chi nhánh Viettelstore Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

10

 

10

 

 

11

Công ty TNHH Tanaka Việt Nam

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

12

Siêu thị điện máy Chất Mai

Vĩnh Phúc

23

 

6

17

 

13

Công ty TNHH công nghệ Thành Thắng

Vĩnh Phúc

7

 

2

5

 

14

Công ty CP sản xuất thép Việt Đức

Vĩnh Phúc

10

 

10

 

 

15

FLC Group

Vĩnh Phúc

13

 

 

13

 

16

Tập đoàn CN than khoáng sản Việt nam

Thái Nguyên

70

 

 

70

 

17

Công ty CP khu nghỉ dưỡng sân golf Đầm Vạc

Vĩnh Phúc

130

 

10

120

 

18

Công ty TNHH Tact noda Việt Nam

Vĩnh Phúc

100

 

 

100

 

19

Công ty TNHH Vimark

Bắc Giang

20

 

20

 

 

20

Công ty sản xuất và thương mại Việt Ý

Vĩnh Phúc

4

 

4

 

 

21

Công ty điện tử DTT

Vĩnh Phúc

24

 

 

24

 

22

Công ty CP đầu tư Phú Minh

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

23

Công ty CP TM & dịch vụ Ngọc Hà

Vĩnh Phúc

3

 

3

 

 

 

Tổng Số

856

3

66

784

 

 

Các tin đã đưa ngày: