Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 186

22/07/2016

 

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 186

(Tuyển vào ngày 25/7/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

 

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

 

1

Công ty TNHH Gốm xây dựng Yên Thạch

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

2

Công ty TNHH sản xuất & TM Tùng Lâm

Vĩnh Phúc

2

 

2

 

 

3

Công ty CP Quang Minh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

16

2

4

10

 

4

Công ty Công nghệ Vina Ez - C&M

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

5

Công ty TNHH  Exedy Việt Nam

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

6

Công ty TNHH DKT

Vĩnh Phúc

18

4

4

10

 

7

Công ty bảo hiểm nhân thọ Aia

Vĩnh Phúc

40

 

 

40

 

8

Công ty Geortech Vina

Vĩnh Phúc

606

6

100

500

 

9

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

35

 

 

35

 

10

Chi nhánh Viettelstore Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

8

 

8

 

 

11

Công ty TNHH Tanaka Việt Nam

Vĩnh Phúc

8

 

8

 

 

12

Siêu thị điện máy Chất Mai

Vĩnh Phúc

20

 

3

17

 

13

Công ty TNHH công nghệ Thành Thắng

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

14

Công ty CP sản xuất thép Việt Đức

Vĩnh Phúc

10

 

10

 

 

15

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

4

 

 

4

 

16

Công ty TNHH Krico

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

17

Công ty CP khu nghỉ dưỡng sân golf Đầm Vạc

Vĩnh Phúc

100

 

 

100

 

18

Công ty CP đầu tư Phú Minh

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

19

Công ty CP TM & dịch vụ Ngọc Hà

Vĩnh Phúc

3

 

3

 

 

20

Công ty CP thương mại Legroup

Hà Nội

52

12

40

 

 

21

Công ty TNHH Jahwa Vina

Vĩnh Phúc

300

 

 

300

 

22

FLC Group

Vĩnh Phúc

13

2

 

11

 

23

Công ty cổ phần may Klw Việt nam

Vĩnh Phúc

1266

32

182

1052

 

 

Tổng Số

1266

32

182

1052

 

 

Các tin đã đưa ngày: