Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 188

09/08/2016


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 188

(Tuyển vào ngày 10/8/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

 

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ
 liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Trường Trung cấp Y tế

Vĩnh Phúc

100

 

 

100

 

2

Công ty CP Phát triển giáo dục Zimgat

Vĩnh Phúc

10

10

 

 

 

3

Công ty CP Quang Minh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

20

2

4

14

 

4

Công ty máy tính Thiên Minh

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

5

Công ty TNHH Haesung Vina

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

6

Cơ sở CSSK Foot massage Thủy Tiên

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

7

Công ty CP Hưng Hà

Vĩnh Phúc

50

 

50

 

 

8

Công ty quảng cáo truyền thông NIL

Vĩnh Phúc

3

 

3

 

 

9

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

10

Công ty MTV kim khí MTV

Vĩnh Phúc

3

 

3

 

 

11

Công ty Galaxy Việt Nam

Vĩnh Phúc

9

 

5

4

 

12

Siêu thị điện máy Chất Mai

Vĩnh Phúc

20

 

3

17

 

13

Công ty CP XD Hùng Vương

Vĩnh Phúc

10

 

10

 

 

14

Công ty CP sản xuất thép Việt Đức

Vĩnh Phúc

8

 

8

 

 

15

Công ty CP XNK vật tư & máy nông nghiệp

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

16

Công ty TNHH CN Haohsing Việt Nam

Vĩnh Phúc

2

 

 

2

 

17

Công ty CP khu nghỉ dưỡng sân golf Đầm Vạc

Vĩnh Phúc

100

 

 

100

 

18

Công ty TNHH New Flex technology Vina

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

19

Công ty TNHH DVNH ăn uống Hồng Ngọc

Vĩnh Phúc

8

2

 

6

 

20

Công ty TNHH linh kiện tự động Minda VN

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

21

Công ty cổ phần may Klw Việt nam

Vĩnh Phúc

50

 

20

30

 

22

Công ty TNHH Vina Circuit

Vĩnh Phúc

203

3

 

200

 

23

Công ty TNHH GS Việt Nam

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

24

Công ty Ngọc Minh

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

25

Công ty CP Ô tô Trường Hải

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

26

Công ty dệt Hiểu Huy

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

 

Tổng Số

756

27

106

623

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: