Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 189

17/08/2016

 

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 189

(Tuyển vào ngày 17/8/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ
 liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Vina Union

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

2

Công ty CP Phát triển giáo dục Zimgat

Vĩnh Phúc

8

8

 

 

 

3

Công ty CP Quang Minh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

10

1

1

8

 

4

Công ty máy tính Thiên Minh

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

5

Công ty tnhh một TVXD và DVTM Nam Giang

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

6

Công ty TNHH Toàn Thịnh

Vĩnh Phúc

10

 

10

 

 

7

Công ty CP Hưng Hà

Vĩnh Phúc

40

 

40

 

 

8

Công ty quảng cáo truyền thông NIL

Vĩnh Phúc

3

 

3

 

 

9

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

25

 

 

25

 

10

Văn Phòng Công Chứng Bình Minh

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

11

Công ty Galaxy Việt Nam

Vĩnh Phúc

40

 

20

20

 

12

Siêu thị điện máy Chất Mai

Vĩnh Phúc

20

 

3

17

 

13

Công ty CP XD Hùng Vương

Vĩnh Phúc

7

 

7

 

 

14

Công ty CP Kim Cơ Khí Việt Mỹ

Vĩnh Phúc

9

 

9

 

 

15

Công ty CP XNK vật tư & máy nông nghiệp

Vĩnh Phúc

15

 

 

15

 

16

Công ty TNHH CN Haohsing Việt Nam

Vĩnh Phúc

2

 

 

2

 

17

Công ty CP khu nghỉ dưỡng sân golf Đầm Vạc

Vĩnh Phúc

80

 

 

80

 

18

Công ty TNHH New Flex technology Vina

Vĩnh Phúc

15

 

 

15

 

19

Công ty TNHH DKT ViNa

Vĩnh Phúc

12

2

10

 

 

20

Công ty TNHH linh kiện tự động Minda VN

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

21

Công ty cổ phần may Klw Việt nam

Vĩnh Phúc

144

4

 

140

 

22

Công ty TNHH Vina Circuit

Vĩnh Phúc

163

3

 

160

 

23

Công ty TNHH GS Việt Nam

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

24

Công ty TNHH Dong Yang Electronic Việt Nam

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

25

Công ty CP Ô tô Trường Hải

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

26

Công ty dệt Hiểu Huy

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

 

Tổng Số

666

31

103

532

 

 

Các tin đã đưa ngày: