Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 190

24/08/2016


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 190

(Tuyển vào ngày 25/8/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

 

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Vina Union

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

2

Công ty TNHH ViNa Kum Yang

Vĩnh Phúc

107

7

 

100

 

3

Trung Tâm Anh Ngữ EngLish Expression

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

4

Công ty TNHH K.Soure Hà Nội

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

5

Công ty tnhh một TVXD và DVTM Nam Giang

Vĩnh Phúc

8

 

 

8

 

6

Công ty TNHH Toàn Thịnh

Vĩnh Phúc

5

 

5

 

 

7

Công ty TNHH SooEng Vina

Vĩnh Phúc

32

6

26

 

 

8

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

9

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

25

 

 

25

 

10

Văn Phòng Công Chứng Bình Minh

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

11

Công ty Galaxy Việt Nam

Vĩnh Phúc

70

 

30

40

 

12

Siêu thị điện máy Chất Mai

Vĩnh Phúc

20

 

3

17

 

13

Công ty CP XD Hùng Vương

Vĩnh Phúc

7

 

7

 

 

14

Công ty CP Kim Cơ Khí Việt Mỹ

Vĩnh Phúc

9

 

9

 

 

15

Công ty TNHH Dong Yang Electronic Việt Nam

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

16

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

17

Công ty CP khu nghỉ dưỡng sân golf Đầm Vạc

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

18

Công ty TNHH New Flex technology Vina

Vĩnh Phúc

15

 

 

15

 

19

Công ty TNHH DKT ViNa

Vĩnh Phúc

12

2

10

 

 

20

Công ty Cổ phần Dự Kim

Vĩnh Phúc

3

 

3

 

 

21

Công ty cổ phần may Klw Việt nam

Vĩnh Phúc

133

3

 

130

 

22

Công ty TNHH Vina Circuit

Vĩnh Phúc

150

 

 

150

 

23

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

2

 

2

 

 

 

Tổng Số

664

34

95

535

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: