Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 191

09/09/2016
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 191

(Tuyển vào ngày 10/9/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH S.Mtech Vina

Vĩnh Phúc

100

 

 

100

 

2

Công ty TNHH ViNa Kum Yang

Vĩnh Phúc

42

7

5

30

 

3

Công ty TNHH CDL Việt Nam

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

4

Công ty TNHH Elk Dumo Vina

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

5

Công ty tnhh một TVXD và DVTM Nam Giang

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

6

Công ty TNHH Boulder Việt Nam

Vĩnh Phúc

100

 

 

100

 

7

Công ty TNHH SooEng Vina

Vĩnh Phúc

32

6

26

 

 

8

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

9

1

2

6

 

9

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

10

Văn Phòng Công Chứng Bình Minh

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

11

Công ty Galaxy Việt Nam

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

12

Siêu thị điện máy Chất Mai

Vĩnh Phúc

20

 

3

17

 

13

Công ty CP XD Hùng Vương

Vĩnh Phúc

7

 

7

 

 

14

Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

4

 

 

4

 

15

Công ty TNHH Dong Yang Electronic Việt Nam

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

16

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

17

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Nước

Vĩnh Phúc

2

 

2

 

 

18

Công ty TNHH TM & DV Vân Hậu

Vĩnh Phúc

5

5

 

 

 

19

Công ty TNHH DKT ViNa

Vĩnh Phúc

12

2

10

 

 

20

Công ty TNHH Vina Union

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

21

Công ty cổ phần may Klw Việt nam

Vĩnh Phúc

103

3

 

100

 

22

Công ty TNHH Vina Circuit

Vĩnh Phúc

450

 

 

450

 

23

Công ty TNHH TM và XD An Minh Phát

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

24

Công ty CP Hikari Việt Nam

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

 

Tổng Số

932

40

55

837

 

 

Các tin đã đưa ngày: