Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 192

16/09/2016


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 192

(Tuyển vào ngày 18/9/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH NTS Vina

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

2

Công ty TNHH CH Flex Vina

Vĩnh Phúc

5

5

 

 

 

3

Công ty TNHH CDL Việt Nam

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

4

Công ty TNHH Elk Dumo Vina

Vĩnh Phúc

21

1

 

20

 

5

Công ty TNHH 1 TV XD và DVTM Nam Giang

Vĩnh Phúc

15

 

 

15

 

6

Công ty TNHH Boulder Việt Nam

Vĩnh Phúc

200

 

 

200

 

7

Công ty Japfa Comfeed Việt Nam

Vĩnh Phúc

2

 

2

 

 

8

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

9

1

2

6

 

9

Công ty CP Hikari Việt Nam

Vĩnh Phúc

5

5

 

 

 

10

Công ty TNHH Linh Kiện Tự Động Minda VN

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

11

Công ty Galaxy Việt Nam

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

12

Công ty TNHH Thép Không Gỉ Hà Anh

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

13

Công ty TNHH Xây Dựng Và DV Vĩnh Thịnh

Vĩnh Phúc

3

 

 

3

 

14

Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

4

 

 

4

 

15

Công ty TNHH S.Mtech Vina

Vĩnh Phúc

150

 

 

150

 

16

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

17

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Nước

Vĩnh Phúc

2

 

2

 

 

18

Công ty TNHH TM & DV Vân Hậu

Vĩnh Phúc

5

3

2

 

 

19

Công ty TNHH DKT Vina

Vĩnh Phúc

37

2

5

30

 

20

Công ty CP Nghiên cứu và chế tạo Công ngiệp

Hà Nam

1

1

 

 

 

21

Công ty TNHH TM và XD An Minh Phát

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

22

Công ty TNHH Solum Vina

Vĩnh Phúc

40

15

25

 

 

 

Tổng Số:

560

44

38

478

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: