Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 193

23/09/2016


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 193

(Tuyển vào ngày 25/9/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ
liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Đại Thanh

Vĩnh Phúc

4

1

 

3

 

2

Công ty TNHH MTV Kim Cơ Khí MTV

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

3

Công ty TNHH Kario Việt Nam

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

4

Công ty TNHH K.Source Hà Nội VN

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

5

Công ty TNHH SBK Việt Nam

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

6

Công ty TNHH Boulder Việt Nam

Vĩnh Phúc

150

 

 

150

 

7

Công ty Japfa Comfeed Việt Nam

Vĩnh Phúc

2

 

2

 

 

8

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

9

1

2

6

 

9

Công ty CP Hikari Việt Nam

Vĩnh Phúc

6

6

 

 

 

10

Công ty TNHH Linh Kiện Tự Động Minda VN

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

11

Công ty TNHH CH Flex Vina

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

12

Công ty TNHH Thép Không Gỉ Hà Anh

Vĩnh Phúc

45

 

 

45

 

13

Công ty TNHH Xây Dựng Và DV Vĩnh Thịnh

Vĩnh Phúc

1

 

 

1

 

14

Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

4

 

 

4

 

15

Công ty TNHH DKT Vina

Vĩnh Phúc

100

 

 

100

 

16

Công ty TNHH NTS Vina

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

17

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Nước

Vĩnh Phúc

1

 

1

 

 

18

Công ty TNHH TM & DV Vân Hậu

Vĩnh Phúc

3

1

2

 

 

19

Công ty TNHH Elk Dumo Vina

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

20

Công ty CP Nghiên cứu và chế tạo Công ngiệp

Hưng Yên

1

1

 

 

 

21

Bưu Điện tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

2

 

2

 

 

22

Công ty TNHH Solum Vina

Vĩnh Phúc

40

15

25

 

 

23

Tập Đoàn Liên Doanh Bảo Vệ Kawasaki

Hà Nội

200

 

 

200

 

24

Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Đại Sơn Hoàng

Vĩnh Phúc

3

 

3

 

 

 

Tổng Số

605

39

37

329

 

 

Các tin đã đưa ngày: