Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 194

30/09/2016

 

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 194

(Tuyển vào ngày 02/10/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty CP thiết bị điện nước

Vĩnh Phúc

1

 

1

3

 

2

Khách sạn Hikari Tam Đảo VP

Vĩnh Phúc

6

4

2

 

 

3

Công ty TNHH XD dịch vụ Vĩnh Thịnh

Vĩnh Phúc

1

 

 

1

 

4

Công ty Thêu Eunsun Vina

Vĩnh Phúc

300

 

 

300

 

5

Siêu thị điện máy Chất Mai

Vĩnh Phúc

38

1

2

35

 

6

Công ty TNHH Thương Mại du lịch Sơn Lạc

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

7

Công ty CP May KLW Việt Nam

Vĩnh Phúc

65

 

 

65

 

8

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

9

Công ty CP Bưu chính Viettel ( Viettel Post)

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

10

Công ty Uju Vina

Vĩnh Phúc

3

1

 

2

 

11

Công ty CP Sản xuất thép Việt Đức

Vĩnh Phúc

50

 

50

 

 

12

Công ty TNHH Solum Vina

Vĩnh Phúc

40

 

40

 

 

13

Công ty CP ô tô Trường Hải

Vĩnh Phúc

11

5

2

4

 

14

Công ty TNHH Cammsys Việt Nam

Vĩnh Phúc

204

4

 

200

 

15

Công ty TNHH SBK

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

16

Công ty CP xây dựng Đại sơn hoàng

Vĩnh Phúc

3

 

3

 

 

17

Công ty TNHH CN Chính xác Việt Nam

Vĩnh Phúc

7

2

5

 

 

18

Tập đoàn Manpower Group

Vĩnh Phúc

500

 

 

500

 

19

Công ty Japfa Comfeed Việt Nam

Vĩnh Phúc

8

 

7

1

 

 

Tổng Số

1298

18

112

1171

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: