Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 198

01/11/2016

 

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 198

(Tuyển vào ngày 02/11/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

2

Công ty TNHH Linh Kiện Tự Động Minda VN

Vĩnh Phúc

7

7

 

 

 

3

Công ty TNHH Gỗ Rongjiia Việt Nam

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

4

Siêu thị Big C Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

8

 

 

8

 

5

Cáp treo Tây Thiên

Vĩnh Phúc

17

 

 

17

 

6

Công ty TNHH Yuwan Electric Vina

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

7

Công ty TNHH Công nghệ Thành Thắng

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

8

Công ty CP May KLW Việt Nam

Vĩnh Phúc

15

 

 

15

 

9

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

10

Công ty CP Đầu Tư xây dựng yên lạc Thăng Long

Vĩnh Phúc

6

6

 

 

 

11

Công ty Uju Vina

Vĩnh Phúc

6

4

 

2

 

12

Công ty CP Sản xuất thép Việt Đức

Vĩnh Phúc

15

 

15

 

 

13

Công ty TNHH Solum Vina

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

14

Công ty TNHH CN Hsieh Huan Việt Nam

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

15

Công ty CP Đầu tư Tam Đảo

Vĩnh Phúc

4

 

1

3

 

16

Công ty CPSXTM Leggroup

Hà Nội

65

1

14

50

 

17

Công ty CP Khu Nghỉ Dưỡng Sân Gold Đầm Vạc

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

18

Công ty TNHH SY Global Việt Nam

Vĩnh Phúc

24

9

 

15

 

19

Công ty thương mại Hương Sơn

Vĩnh Phúc

10

1

5

4

 

20

Công ty CPTM Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

22

4

2

16

 

 

Tổng Số:

331

39

37

255

 

 

Các tin đã đưa ngày: