Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 204

16/12/2016


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 204

(Tuyển vào ngày 18/12/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

 

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Young Poong Vina

Vĩnh Phúc

136

26

10

100

 

2

Công ty TNHH CDL Việt Nam

Vĩnh Phúc

100

 

 

100

 

3

Công ty TNHH ELK Dumo

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

4

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

2

1

1

 

 

5

Cửa hàng tiếp thị Bitis

Vĩnh Phúc

6

 

 

6

 

6

Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ S26

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

7

 Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Vĩnh Phúc

41

15

20

6

 

8

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

9

Công ty CPTM Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

9

 

 

9

 

10

Tập Đoàn Samjin LND Việt Nam

Vĩnh Phúc

11

11

 

 

 

11

Công ty CP Eurowindow

Hà Nội

157

7

 

150

 

12

Công ty TNHH TNHH Jahwa Vina

Vĩnh Phúc

180

 

 

180

 

13

Công ty TNHH Vina Unnion

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

14

Công ty TNHH KCI Vina

Vĩnh Phúc

78

28

 

50

 

15

Công ty TNHH Dongyang Electronic VN

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

16

Công ty Chuẩn Quốc Tế

Vĩnh Phúc

7

 

7

 

 

17

Công ty CP Quang Minh

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

18

Công ty TNHH TM và XD Phúc Thắng

Vĩnh Phúc

500

 

 

500

 

19

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

 

Tổng Số:

1264

95

38

1131

 

Các tin đã đưa ngày: