Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 205

23/12/2016

 

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

  DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 205

(Tuyển vào ngày 25/12/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

 

 

Tên doanh nghiệp

 

Địa chỉ liên hệ

 

Ngành nghề tuyển

 

Tổng số

 

Chia ra

 

CĐ, ĐH

 

TC, Nghề

 

LĐPT

1

Công ty TNHH KMV Việt Nam

Vĩnh Phúc

3

2

1

 

2

Công ty TNHH DKT Vina

Vĩnh Phúc

300

 

 

300

3

Công ty TNHH ELK Dumo

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

4

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

6

5

 

1

5

Cửa hàng tiếp thị Bitis

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

6

Công ty TNHH CDL Việt Nam

Vĩnh Phúc

70

 

 

70

7

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

8

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

9

Công ty CPTM Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

9

 

 

9

10

Tập Đoàn Samjin LND Việt Nam

Vĩnh Phúc

11

11

 

 

11

Công ty CP Eurowindow

Hà Nội

107

7

 

100

12

Công ty TNHH TNHH Jahwa Vina

Vĩnh Phúc

160

 

 

160

13

Công ty TNHH Vina Unnion

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

14

Công ty TNHH KCI Vina

Vĩnh Phúc

68

28

 

40

15

Công ty TNHH Dongyang Electronic VN

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

16

Công ty TNHH Young Poong Vina

Vĩnh Phúc

86

26

10

50

17

Công ty CP Quang Minh

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

18

Công ty TNHH TM và XD Phúc Thắng

Vĩnh Phúc

500

 

 

500

19

Công ty TNHH Trường Lưu Vina

Hà Nội

50

 

 

50

20

Công ty TNHH MTV Sooeng Vina

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

 

Tổng Số:

 

1409

 

88

 

11

 

1310

 

Các tin đã đưa ngày: