Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 206

09/01/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 206

(Tuyển vào ngày 10/01/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

 

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra


CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT


1

Công ty TNHH Ying Tong Việt Nam

Vĩnh Phúc

53

3

 

50

 

2

Công ty TNHH Solum Vina

Vĩnh Phúc

562

62

 

500

 

3

Công ty TNHH ELK Dumo

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

4

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

6

5

 

1

 

5

Cửa hàng tiếp thị Bitis

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

6

Trường Đại học Trưng Vương

Vĩnh Phúc

10

10

 

 

 

7

Công ty TNHH TM Dịch vụ và du lịch VP

Vĩnh Phúc

17

7

 

10

 

8

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

9

Công ty CPTM Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

9

 

 

9

 

10

Tập Đoàn Samjin LND Việt Nam

Vĩnh Phúc

10

10

 

 

 

11

Công ty CP Eurowindow

Hà Nội

100

 

 

100

 

12

Công ty TNHH TNHH Jahwa Vina

Vĩnh Phúc

200

 

 

200

 

13

Công ty TNHH Vina Unnion

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

14

Công ty TNHH KCI Vina

Vĩnh Phúc

174

24

 

150

 

15

Công ty TNHH TM và XD Phúc Thắng

Vĩnh Phúc

500

 

 

500

 

16

Công ty cổ phần TTC

Vĩnh Phúc

30

 

30

 

 

17

Công ty TNHH Boulder Việt Nam

Vĩnh Phúc

300

 

 

300

 

18

Công ty TNHH NTS Vina

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

 

Tổng Số:

2011

126

30

1855

2011

 

Các tin đã đưa ngày: