Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 207

17/01/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 207

(Tuyển vào ngày 18/01/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

 

STT 

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH BK Tech

Vĩnh Phúc

23

3

 

20

2

Công ty TNHH K.Source Việt Nam

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

3

Công ty TNHH Ying Tong Việt Nam

Vĩnh Phúc

54

4

 

50

4

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

6

1

 

5

5

Cửa hàng tiếp thị Bitis

Vĩnh Phúc

15

 

 

15

6

Trường Đại học Trưng Vương

Vĩnh Phúc

8

8

 

 

7

Công ty TNHH TM Dịch vụ và du lịch VP

Vĩnh Phúc

12

7

 

5

8

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

6

 

 

6

9

Công ty CPTM Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

9

 

 

9

10

Tập Đoàn Samjin LND Việt Nam

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

11

Công ty TNHH NTS Vina

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

12

Công ty TNHH Boulder Việt Nam

Vĩnh Phúc

250

 

 

250

13

Công ty TNHH Solum Vina

Vĩnh Phúc

376

76

 

300

14

Công ty TNHH TM và XD Phúc Thắng

Vĩnh Phúc

400

 

 

400

15

Công ty cổ phần TTC

Vĩnh Phúc

150

 

 

150

16

Công ty TNHH DongYang Electronic Việt Nam

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

17

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

10

 

5

5

 

Tổng Số:

1347

107

5

1235

 

Các tin đã đưa ngày: