Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 223

09/06/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 223

(Tuyển vào ngày 10/6/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)


Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH CN chính xác VN1

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

2

Công ty TNHH GS Việt Nam

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

3

Công ty cổ phần Hưng Hà

Phú Thọ

50

 

20

30

 

4

Công ty cổ phần TTC

Vĩnh Phúc

250

 

150

100

 

5

Công ty CP tư vấn nhân lực Nic

Vĩnh Phúc

40

 

20

20

 

6

Công ty CP Eurowindow

Hà Nội

102

2

100

 

 

7

Hợp tác xã vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ

Vĩnh Phúc

45

 

25

20

 

8

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

9

Công ty TNHH Megabar

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

10

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

11

Tập đoàn sông Hồng Thủ đô

Vĩnh Phúc

17

3

 

14

 

12

Công ty TNHH dinh dưỡng quốc tế Việt Đức

Hà Nội

120

40

30

50

 

13

Flamingo Đại Lải Resort

Vĩnh Phúc

45

10

15

20

 

14

Công ty Tân Á Đại Thành chi nhánh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

9

 

 

9

 

15

Công ty TNHH CN Diamond

Vĩnh Phúc

2

 

1

1

 

16

Công ty TNHH M - Tech Việt Nam

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

17

Công ty cổ phần Toàn Thắng

Vĩnh Phúc

60

 

 

60

 

18

Công ty TNHH TOT Việt Nam

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

19

Công ty CP KT xây lắp CN Việt Nam

Vĩnh Phúc

32

2

30

 

 

 

Tổng Số:

962

57

391

514

 

 

Các tin đã đưa ngày: