Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 224

16/06/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 224

(Tuyển vào ngày 18/6/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)


Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

2

Công ty TNHH S- Solution

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

3

Công ty TNHH Ying Tong Việt Nam

Vĩnh Phúc

6

6

 

 

 

4

Tập đoàn Takahashi

Hà Nội

40

 

 

40

 

5

Công ty CP Quốc tế Thời trang Hải Anh

Hà Nội

3

 

 

3

 

6

Công ty TNHH CN Chính xác VN1

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

7

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

25

 

 

25

 

8

Công ty TNHH TOT Việt Nam

Vĩnh Phúc

13

 

 

13

 

9

Công ty Sản xuất thương mại Việt Anh

Vĩnh Phúc

45

 

45

 

 

10

Công ty CP Tư vấn nhân lực Nic

Vĩnh Phúc

25

 

15

10

 

11

Công ty CP kỹ thuật xây lắp công nghiệp Việt Nam

Hà Nội

10

2

 

8

 

12

Hợp tác xã vật liệu xây dựng tuổi trẻ

Vĩnh Phúc

27

 

 

27

 

13

Tập đoàn sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

16

 

 

16

 

14

Công ty CP CN Smart Think

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

15

Công ty TNHH Galaxy Việt Nam

Vĩnh Phúc

42

1

41

 

 

16

Công ty Quang Minh VIC

Vĩnh Phúc

11

1

10

 

 

17

Công ty điện tử in Minh Đức

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

18

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

7

2

5

 

 

 

Tổng Số:

302

7

116

179

 

 

Các tin đã đưa ngày: