Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 227

01/07/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 227

(Tuyển vào ngày 2/7/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH MTV Sooeng Vina

Vĩnh Phúc

23

2

3

18

 

2

Công ty TNHH Linh kiện tự động MinDa VN

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

3

Công ty TNHH Exedy Việt Nam

Vĩnh Phúc

2

 

 

2

 

4

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

3

 

 

3

 

5

Công ty TNHH Haesung Vina

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

6

Công ty TNHH Nam Xương

Hà Nội

15

 

15

 

 

7

Công ty MTV dịch vụ nhà sạch

Vĩnh Phúc

40

 

 

40

 

8

Công ty CP Toàn Thắng

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

9

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

35

 

 

35

 

10

Chi nhánh Viettelstore Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

12

2

10

 

 

11

Công ty TNHH Tanaka Việt Nam

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

12

Công ty CP khu nghỉ dưỡng sân golf Đầm Vạc

Vĩnh Phúc

140

 

20

120

 

13

Công ty TNHH 1 thành viên Habeco

Vĩnh Phúc

6

 

 

6

 

14

Siêu thị điện máy Chất Mai

Vĩnh Phúc

23

 

6

17

 

15

Công ty TNHH Đại Thanh

Vĩnh Phúc

2

 

2

 

 

16

Công ty TNHH công nghệ Thành Thắng

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

17

Công ty CP sản xuất thép Việt Đức

Vĩnh Phúc

15

 

15

 

 

18

FLC Group

Vĩnh Phúc

18

 

 

18

 

 

Tổng Số

448

8

71

369


 

Các tin đã đưa ngày: