Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 228

10/07/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 228

(Tuyển vào ngày 10/7/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty CP TTC

Vĩnh Phúc

250

 

150

100

 

2

Công ty TNHH Linh kiện tự động MinDa VN

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

3

Tập đoàn Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

16

3

 

13

 

4

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

5

Công ty CP kỹ thuật xây lắp công nghiệp VN

Vĩnh Phúc

30

 

20

10

 

6

Công ty May mặc Việt Thiên

Vĩnh Phúc

200

 

 

200

 

7

Công ty TNHH SX TM Việt Anh

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

8

Công ty TNHH Dongyang Electronic VN

Vĩnh Phúc

3

 

3

 

 

9

Công ty TNHH CN Chính xác VN 1

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

10

Công ty TNHH Tanaka Việt Nam

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

11

Công ty CP CN Smart Think

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

12

Công ty Galaxy Việt Nam

Vĩnh Phúc

42

 

30

12

 

13

Công ty TNHH Sekonic Vina

Vĩnh Phúc

5

5

 

 

 

14

Công ty Tân Á Đại Thành

Vĩnh Phúc

7

 

7

 

 

15

Công ty TNHH Solum Vina

Vĩnh Phúc

520

20

 

500

 

16

Công ty TNHH Ying Tong Việt Nam

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

17

Công ty TNHH Toyota Hiroshima

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

18

Công ty Geotech Việt Nam

Vĩnh Phúc

61

1

 

60

 

19

Công ty CP Accurary

Vĩnh Phúc

13

 

1

12

 

20

Công ty Honda Việt Nam

Vĩnh Phúc

300

 

 

300

 

 

Tổng Số

1621

38

211

1372


 

Các tin đã đưa ngày: