Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 230

24/07/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 230

(Tuyển vào ngày 25/7/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Ngân Hàng TM CP Hàng Hải Việt Nam

Vĩnh Phúc

5

5

 

 

 

2

Công ty CP Xe Điện Toàn Cầu PEGA LTT

Vĩnh Phúc

10

 

5

5

 

3

Tập đoàn Star Engineers

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

4

Công ty TNHH Dong Yang Electronics VN

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

5

Công ty TNHH Yingtong VN

Vĩnh Phúc

25

25

 

 

 

6

Tập đoàn Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

15

5

 

10

 

7

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

25

 

 

25

 

8

Công ty TNHH Saiyida Vina Technogy

Vĩnh Phúc

150

 

 

150

 

9

Flamingo Đại Lải Resort

Vĩnh Phúc

28

6

10

12

 

10

Công ty CP Accurary

Vĩnh Phúc

16

 

1

15

 

11

Công ty CP Ứng Dụng Xanh Việt Nam

Vĩnh Phúc

15

5

10

 

 

12

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

12

2

 

10

 

13

Công ty CP TM 389

Vĩnh Phúc

6

3

3

 

 

14

Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế VN EDU

Vĩnh Phúc

4

 

4

 

 

15

Công ty TNHH CN chính xác VN 1

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

16

Công ty Galaxy Việt Nam

Vĩnh Phúc

31

 

30

1

 

17

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

17

2

15

 

 

18

Công Ty TNHH S- Solution

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

19

Hãng Taxi 123

Vĩnh Phúc

50

 

50

 

 

20

Công ty Sơn Kansai - Aiphnam

Hà Nội

5

 

5

 

 

 

Tổng Số

448

57

133

258


 

Các tin đã đưa ngày: