Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 231

01/08/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 231

(Tuyển vào ngày 02/8/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

 

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Jahwa Vina

Vĩnh Phúc

302

2
300


2

Công ty CP Xe Điện Toàn Cầu PEGA LTT

Vĩnh Phúc

5

5


3

Tập đoàn Star Engineers

Vĩnh Phúc

17

2

2

1


12


4

Công ty TNHH Young Poong Electronics Vina

Vĩnh Phúc

40

40


5

Công ty TNHH Elk Dumo Vina

Vĩnh Phúc

1

1


6

Tập đoàn Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

49


247


7

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

1515
8

Công ty CP Tâm thành phát Việt Nam

Hà Nội

2

2


9

Flamingo Đại Lải Resort

Vĩnh Phúc

19

3


6

1010

Công ty CP Accurary

Vĩnh Phúc

175

1211

Công ty TNHH CN chính xác VN 1

Vĩnh Phúc

30
3012

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

2


1

1
13

Công ty Sản xuất Việt Anh

Vĩnh Phúc

50

50


14

Hợp tác xã vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ

Vĩnh Phúc

35

515

15


15

Công ty CP TTC

Vĩnh Phúc

300
150

150


16

Công ty Cổ phần Hưng Hà

Phú Thọ

50
20

30


17

Công ty CP Đáp cầu Gia Khánh

Vĩnh Phúc

300

300


18

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Vĩnh Phúc

9

4

2

1


2Tổng Số

1243

19

7

29

237

951


 

 

Các tin đã đưa ngày: