Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 232

09/08/2017

 

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 232

(Tuyển vào ngày 10/8/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty CP Công nghiệp Á Mỹ

Vĩnh Phúc

149

27

12

 

60

50

 

2

Công ty TNHH TM Hồng Quag VP

Vĩnh Phúc

11

1

10

 

 

 

 

3

Tập đoàn Star Engineers

Vĩnh Phúc

17

2

2

1

 

12

 

4

Công ty CP Ô tô Trường Hải

Vĩnh Phúc

13

1

 

 

12

 

 

5

Công ty TM HD Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

 

 

6

Tập đoàn Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

49

 

2

 

 

47

 

7

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

15

 

 

15

 

 

 

8

Công ty CP Tâm thành phát Việt Nam

Hà Nội

2

2

 

 

 

 

 

9

Công ty cáp điện Cosmolink Việt Nam

Vĩnh Phúc

1

 

1

 

 

 

 

10

Công ty CP Accurary

Vĩnh Phúc

15

 

 

5

10

 

 

11

Công ty Đáp cầu Gia khánh

Vĩnh Phúc

300

 

 

 

100

200

 

12

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

5

1

2

 

 

2

 

13

Công ty Sản xuất Việt Anh

Vĩnh Phúc

50

 

 

 

 

50

 

14

Hợp tác xã vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ

Vĩnh Phúc

35

5

 

 

15

15

 

15

Công ty TNHH CN Thành Thắng

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

5

5

 

16

Công ty TNHH Sekonix Vina

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

 

 

17

Công ty Geotech Việt Nam

Vĩnh Phúc

44

4

 

 

 

40

 

18

Công ty CP xe điện toàn cầu Pegaltt

Vĩnh Phúc

5

 

 

 

 

5

 

19

Công ty TNHH Cơ khí &DVTM Ngà Loan

Vĩnh Phúc

9

 

2

 

 

7

 

 

Tổng Số

735

48

31

21

202

433


Các tin đã đưa ngày: