Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 233

17/08/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 233

(Tuyển vào ngày 18/8/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)
 

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH TM Hồng Quag VP

Vĩnh Phúc

11

1

10

 

 

 

 

2

Tập đoàn Samjin LND

Vĩnh Phúc

50

 

 

 

 

50

 

3

Công ty CP Ô tô Trường Hải

Vĩnh Phúc

13

1

 

 

12

 

 

4

Công ty TM HD Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

 

 

5

Tập đoàn Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

16

2

2

 

 

12

 

6

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

15

 

 

15

 

 

 

7

Công ty CN chính xác Việt nam 1

Vĩnh Phúc

28

17

 

11

 

 

 

8

Công ty cáp điện Cosmolink Việt Nam

Vĩnh Phúc

1

 

1

 

 

 

 

9

Công ty TNHH Solum Vina

Vĩnh Phúc

565

25

20

 

10

510

 

10

Công ty TNHH Đại Thanh

Vĩnh Phúc

2

 

 

 

2

 

 

11

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

300

 

 

 

 

300

 

12

Công ty CP nghỉ dưỡng sân Golf Đầm Vạc

Vĩnh Phúc

135

 

 

 

10

125

 

13

Tổng công ty Hòa Bình Minh

Vĩnh Phúc

12

2

6

4

 

 

 

14

Công ty TNHH CN Thành Thắng

Vĩnh Phúc

300

 

 

 

 

300

 

15

Công ty CP FLC Travel

Vĩnh Phúc

24

 

2

 

3

19

 

16

Công ty Geotech Việt Nam

Vĩnh Phúc

44

4

 

 

 

40

 

17

Công ty TNHH Dệt Hiểu Huy

Vĩnh Phúc

20

 

 

 

 

20

 

18

Công ty TNHH KTXD Tín Nghĩa

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

 

 

19

Công ty TNHH MTV Sooeng Vina

Vĩnh Phúc

6

1

 

 

5

 

 

 

Tổng Số

1546

57

41

30

42

1376


 

 

Các tin đã đưa ngày: