Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 234

24/08/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 234

(Tuyển vào ngày 25/8/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ
liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH TM Hồng Quag VP

Vĩnh Phúc

11

1

10

 

 

 

 

2

Công ty thương mại Hương Sơn

Vĩnh Phúc

18

 

 

11

 

7

 

3

Công ty CP Ô tô Trường Hải

Vĩnh Phúc

13

1

 

 

12

 

 

4

Công ty CP Quảng cáo truyền thông Nil

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

 

 

5

Tập đoàn Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

9

 

2

1

 

6

 

6

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

15

 

 

15

 

 

 

7

Công ty Cổ phần Accurary

Vĩnh Phúc

10

 

 

8

 

2

 

8

Tập đoàn Taxi Group

Hà Nội

30

 

 

 

30

 

 

9

Công ty TNHH Solum Vina

Vĩnh Phúc

330

20

10

 

300

 

 

10

Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Tín Nghĩa

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

 

 

11

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

300

 

 

 

 

300

 

12

Công ty CP nghỉ dưỡng sân Golf Đầm Vạc

Vĩnh Phúc

120

 

 

 

 

120

 

13

Tổng công ty Hòa Bình Minh

Vĩnh Phúc

12

2

6

4

 

 

 

14

Công ty TNHH Dong Yang Electronics

Vĩnh Phúc

5

 

5

 

 

 

 

15

Công ty CP FLC Travel

Vĩnh Phúc

24

 

2

 

3

19

 

16

Công ty Geotech Việt Nam

Vĩnh Phúc

44

4

 

 

 

40

 

17

Công ty TNHH Dệt Hiểu Huy

Vĩnh Phúc

20

 

 

 

 

20

 

18

Thủy Vi Spa & Beauty

Vĩnh Phúc

4

 

 

 

 

4

 

 

Tổng Số

971

34

35

39

345

518


 

 

Các tin đã đưa ngày: