Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 235

08/09/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 235

(Tuyển vào ngày 10/92017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty CP tổng công ty xi măng Miền Bắc

Vĩnh Phúc

7

5

2

 

 

 

 

2

Công ty thương mại Hương Sơn

Vĩnh Phúc

18

 

 

11

 

7

 

3

Công ty Japfa Cofeed Việt Nam

Vĩnh Phúc

23

1

5

2

 

15

 

4

Công ty CP Quảng cáo truyền thông Nil

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

 

 

5

Tập đoàn Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

13

 

 

1

 

12

 

6

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

 

 

7

Công ty Cổ phần Accurary

Vĩnh Phúc

10

 

 

8

 

2

 

8

Tập đoàn Taxi Group

Hà Nội

20

 

 

 

20

 

 

9

Công ty TNHH đầu tư & dịch vụ Lan Chi

Vĩnh Phúc

156

6

 

50

 

100

 

10

Công ty Quang Minh VIC

Vĩnh Phúc

11

 

 

1

 

10

 

11

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

300

 

 

 

 

300

 

12

Công ty Galaxy Việt Nam

Vĩnh Phúc

42

 

 

42

 

 

 

13

Công ty CDL Precision Technology VN

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

 

 

14

Công ty  CP phát triển hạ tầng Tây Hồ

Vĩnh Phúc

140

 

 

 

 

140

 

15

Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Xương rồng

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

 

 

16

Công ty Geotech Việt Nam

Vĩnh Phúc

44

4

 

 

 

40

 

17

Công ty TNHH TM&DV HCT

Vĩnh Phúc

40

 

 

 

30

10

 

 

Tổng Số

843

25

7

125

50

636


 


Các tin đã đưa ngày: