Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 236

15/09/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 236

(Tuyển vào ngày 18/92017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

 

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Kario Việt Nam

Vĩnh Phúc

10

1

1

1

 

7

 

2

Công ty TNHH Young Poong Electronics Vina

Vĩnh Phúc

1313

5

2

1

5

1300

 

3

Công ty Japfa Cofeed Việt Nam

Vĩnh Phúc

23

1

5

2

 

15

 

4

Công ty TNHH Toyota Hiroshima VP

Vĩnh Phúc

7

5

 

 

 

2

 

5

Tập đoàn Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

13

 

 

1

 

12

 

6

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

 

 

7

Trung tâm ngoại ngữ Ocean

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

 

 

8

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

3

2

1

 

 

 

 

9

Công ty TNHH đầu tư & dịch vụ Lan Chi

Vĩnh Phúc

156

6

 

50

 

100

 

10

Công ty Quang Minh VIC

Vĩnh Phúc

11

 

 

1

 

10

 

11

Công ty TNHH KCI Vina

Vĩnh Phúc

600

 

 

 

 

600

 

12

Chi nhánh công ty CP Dược Hậu Giang

Vĩnh Phúc

9

8

 

1

 

 

 

13

Công ty CDL Precision Technology VN

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

 

 

14

Công ty  CP phát triển hạ tầng Tây Hồ

Vĩnh Phúc

140

 

 

 

 

140

 

15

Công ty TNHH Thành Thắng

Vĩnh Phúc

12

 

2

 

5

5

 

16

Cửa hàng máy tính Nhật Anh

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

 

 

17

Công ty TNHH CN Diamond

Vĩnh Phúc

1

 

 

1

 

 

 

18

Công ty Solution Vina

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

 

 

 

Tổng Số

2323

33

11

78

10

2191


 

 

Các tin đã đưa ngày: