Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 238

01/10/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 238

(Tuyển vào ngày 02/10/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

 

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Thành Thắng

Vĩnh Phúc

12

2

5

5

 

2

Công ty TNHH KCI Vina

Vĩnh Phúc

600

 

 

600

 

3

Công ty CP Dược Hậu Giang

Vĩnh Phúc

9

8

1

 

 

4

Công ty TNHH Sản xuất & TM Hà Dũng

Vĩnh Phúc

6

3

 

3

 

5

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

11

7

 

4

 

6

Tập đoàn Star Engieers Việt Nam

Vĩnh Phúc

11

11

 

 

 

7

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

9

9

 

 

 

8

Công ty TNHH Star Vina

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

9

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

10

Công ty TNHH TM&DV Vân Hậu

Vĩnh Phúc

6

4

 

2

 

11

Công ty TNHH TM DV &DL Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

21

6

10

5

 

12

Flamingo Đại Lải Reort

Vĩnh Phúc

26

2

6

18

 

13

Công ty cổ phần TTC

Vĩnh Phúc

250

 

150

100

 

14

Công ty TNHH TM & Tiến Phát

Vĩnh Phúc

4

3

 

1

 

15

Công ty CP Toàn Thắng

Vĩnh Phúc

33

 

3

30

 

16

Tập đoàn Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

22

2

1

19

 

17

Công ty TNHH Galaxy Việt Nam

Vĩnh Phúc

41

1

40

 

 

18

Công ty Vĩnh Thịnh

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

 

Tổng Số:

1123

60

216

847

 

Các tin đã đưa ngày: