Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 239

09/10/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 239

(Tuyển vào ngày 10/10/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty Hà Dũng

Vĩnh Phúc

6

 

3

 

 

3

 

2

Công ty TNHH TMDV&DL Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

19

4

 

10

 

5

 

3

Công ty Japfa Cofeed Việt Nam

Vĩnh Phúc

23

1

5

2

 

15

 

4

Flamingo Đại Lải Reort

Vĩnh Phúc

28

2

 

5

 

21

 

5

Tập đoàn Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

13

 

 

1

 

12

 

6

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

 

 

7

Công ty CP Toàn Thắng

Vĩnh Phúc

33

 

3

 

10

20

 

8

Công ty TNHH Dongyang Electronics VN

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

 

 

9

Tập đoàn Taxi Group

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

10

 

 

10

Công ty CP Accurary

Vĩnh Phúc

10

 

 

8

 

2

 

11

Công ty TNHH KCI Vina

Vĩnh Phúc

500

 

 

 

 

500

 

12

Công ty CPSXTM Legroup

Vĩnh Phúc

32

 

13

13

 

6

 

13

Công ty TNHH Điện tử Boulder

Vĩnh Phúc

60

 

 

3

4

53

 

14

Công ty TNHH TM Hồng Quang

Vĩnh Phúc

10

5

5

 

 

 

 

15

Công ty TNHH Thành Thắng

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

5

5

 

16

Công ty TNHH XD DV Vĩnh Thịnh

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

 

 

17

Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng

Vĩnh Phúc

105

 

 

 

 

105

 

18

Công ty Optrontech Vina

Vĩnh Phúc

10

 

9

1

 

 

 

 

Tổng Số

895

18

29

62

29

747

 

 

Các tin đã đưa ngày: