Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 240

17/10/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 240

(Tuyển vào ngày 18/10/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH TM Hồng Quang VP

 

10

10

 

 

 

 

 

2

Công ty TNHH TMDV&DL Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

15

 

 

10

 

5

 

3

Xưởng cơ khí - Ô tô Trần Trường

Vĩnh Phúc

4

 

 

 

4

 

 

4

Công ty may mặc Việt Thiên

Vĩnh Phúc

550

 

 

 

 

550

 

5

Tập đoàn Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

13

 

 

1

 

12

 

6

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

 

 

7

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

214

13

1

 

 

200

 

8

Công ty TNHH Dongyang Electronics VN

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

 

 

9

Công ty TNHH Nedec Việt Nam

Vĩnh Phúc

9

7

 

2

 

 

 

10

Viet - Care Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

 

 

11

Công ty TNHH KCI Vina

Vĩnh Phúc

500

 

 

 

 

500

 

12

Doanh nghiệp tư nhân Tiến Thành

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

 

10

 

13

Công ty TNHH Điện tử Boulder

Vĩnh Phúc

60

 

 

3

4

53

 

14

Công ty Bảo hiểm PVI Sông Hồng

Vĩnh Phúc

9

3

6

 

 

 

 

15

Công ty TNHH Thành Thắng

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

5

5

 

16

Công ty TNHH CN Điện tử Sanha Việt Nam

Vĩnh Phúc

103

3

 

 

 

100

 

17

Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng

Vĩnh Phúc

105

 

 

 

 

105

 

18

Công ty Optrontech Vina

Vĩnh Phúc

10

 

9

1

 

 

 

 

Tổng Số

1646

40

16

37

13

1540


 

Các tin đã đưa ngày: