Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 241

24/10/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 241

(Tuyển vào ngày 25/10/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ
liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH TM Hồng Quang VP

Vĩnh Phúc

10

10

 

 

 

 

 

2

Công ty TNHH CDL

Vĩnh Phúc

101

1

 

 

 

100

 

3

Xưởng cơ khí - Ô tô Trần Trường

Vĩnh Phúc

4

 

 

 

4

 

 

4

Công ty TNHH năng lượng mặt trời Venery

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

 

 

5

Tập đoàn Sông hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc

13

 

 

1

 

12

 

6

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

 

 

7

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

200

 

 

 

 

200

 

8

Công ty TNHH Tanaka

Vĩnh Phúc

15

 

 

 

 

15

 

9

Công ty TNHH Nedec Việt Nam

Vĩnh Phúc

9

7

 

2

 

 

 

10

Viet - Care Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

8

 

 

8

 

 

 

11

Công ty TNHH KCI Vina

Vĩnh Phúc

9

9

 

 

 

 

 

12

Doanh nghiệp tư nhân Tiến Thành

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

 

10

 

13

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

7

7

 

 

 

 

 

14

Công ty Bảo hiểm PVI Sông Hồng

Vĩnh Phúc

6

 

6

 

 

 

 

15

Hãng Taxi 123 chi nhánh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

150

 

 

150

 

 

 

16

Công ty CP TTC

Vĩnh Phúc

115

 

 

 

15

100

 

17

Công ty cổ phần SX TM Legroup

Hà Nội

24

 

8

10

 

6

 

 

Tổng Số

694

37

14

181

19

443Các tin đã đưa ngày: