Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 242

01/11/2017


SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

 

    DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 242

(Tuyển vào ngày 2/11/2017, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty Ô tô Trường Hải

Vĩnh Phúc

2

 

 

 

 

2

 

2

Công ty TNHH CDL

Vĩnh Phúc

100

 

 

 

 

100

 

3

Công ty Dong Yang Electronics

Vĩnh Phúc

6

6

 

 

 

 

 

4

Công ty TNHH năng lượng mặt trời Venery

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

 

 

5

Tập đoàn Sông hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc

13

 

 

1

 

12

 

6

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

 

 

7

Công ty Cổ phần Bibica

Vĩnh Phúc

5

 

 

 

 

5

 

8

Công ty TNHH Tanaka

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

 

10

 

9

Công ty TNHH Nedec Việt Nam

Vĩnh Phúc

4

2

 

2

 

 

 

10

Viet - Care Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

7

 

 

7

 

 

 

11

Công ty TNHH KCI Vina

Vĩnh Phúc

9

9

 

 

 

 

 

12

Công ty GS Việt Nam

Vĩnh Phúc

200

 

 

 

 

200

 

13

Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

7

7

 

 

 

 

 

14

Công ty TNHH MTV Hà Minh Trường

Vĩnh Phúc

2

 

 

2

 

 

 

15

Công ty vận tải Ô tô Tân Phú CN Phúc Yên

Vĩnh Phúc

5

 

 

1

1

3

 

16

Công ty Ngọc Minh

Vĩnh Phúc

9

1

2

 

4

2

 

17

Công ty CPXD dân dụng &CN Phú Hưng

Vĩnh Phúc

8

 

 

 

8

 

 

18

Công ty Bảo vệ Bình Long Đông Á

Vĩnh Phúc

15

 

 

 

 

15

 

 

Tổng Số

424

27

2

33

13

334


Các tin đã đưa ngày: