Thông tin về đưa người lao động sang làm việc tại Ả rập xê út

29/07/2014

Ngày 24/7/2014, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1243/SLĐTBXH-LĐVL về một số thông tin về đưa người lao động sang làm việc tại Ả rập xê út như sau:

* Đối với lao động giúp việc gia đình (gồm: lái xe gia đình, làm vườn, chăm sóc trẻ, giúp việc nhà) phải được đảm bảo các quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động tối thiểu như sau:

- Thời hạn hợp đồng: 02 năm và có thể gia hạn.

- Mức lương: 1.300 SR/tháng

- Thời gian nghỉ ngơi: Không ít hơn 08 giờ liên tục/ngày, 01 ngày nghỉ/tuần.

- Các điều kiện khác: Người lao động không phải trả tiền môi giới; được cung cấp miễn phí vé máy bay lượt đi và lượt về khi kết thúc hợp đồng; được cung cấp miễn phí chỗ ở đảm bảo vệ sinh, riêng tư và mỗi ngày ba bữa ăn đủ dưỡng chất; được mua bảo hiểm y tế và được chữa trị y tế miễn phí trong thời gian làm việc tại Ả rập xê út; được định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất (khi cần thiết) liên hệ với gia đình và đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập xê út.

* Đối với lao động các ngành nghề khác phải đảm bảo các quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động tối thiểu như sau:

- Thời hạn hợp đồng: 01 năm và được gia hạn từng năm một.

- Lương cơ bản:

+ Lao động nhà máy: 1.000 SR/tháng

+ Lao động xây dựng, dịch vụ: - Lao động phổ thông: 1.100 SR/tháng;

                                             - Lao động có nghề: 1.200 SR/tháng.

Hợp đồng phải quy định rõ thời hạn thanh toán tiền lương cho người lao động.

- Thời gian làm việc: 08 giờ/ngày; 06 ngày/tuần. Thời gian và chế độ làm thêm giờ áp dụng theo quy định của luật pháp Ả rập xê út.

- Điều kiện ăn ở: Chủ sử dụng lao động cung cấp miễn phí chỗ ở đảm bảo vệ sinh, riêng tư và mỗi ngày ba bữa ăn đủ dưỡng chất hoặc trợ cấp ăn 200-300 SR/tháng.

- Người lao động được cung cấp miễn phí vé máy bay lượt đi và lượt về khi kết thúc hợp đồng.

- Mức tiền môi giới:       - Lao động phổ thông và nhà máy: Không quá 300 USD/người.

- Lao động có nghề: Không quá 500 USD/người.

- Các điều kiện khác: theo quy định của luật Lao động Ả rập xê út.

(Nguồn: Công văn số 1243/SLĐTBXH-LĐVL ngày 24/7/2014 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội)

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: