Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS trong ngành nông nghiệp

01/03/2019

1. Thông tin chung về kỳ thi

1.1. Cơ quan tổ chức kỳ thi

- Bộ Lao động – TB&XH giao Trung tâm lao động ngoài nước làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam tổ chức kỳ thi.

- Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc giao Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc phối hợp với cơ quan chức năng phía Việt Nam tổ chức kỳ thi, chịu trách nhiệm ra đề thi, quản lý đề thi, chấm bài.

1.2. Ngành nghề tuyển chọn: Nông nghiệp.

1.3. Phương thức thi

Thi tiếng Hàn trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm, gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 40 câu hỏi, thời gian làm bài 50 phút, điểm số tối đa 200 điểm.

1.4. Thời gian tổ chức kỳ thi: Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019

Những người lao động đạt yêu cầu tiếng Hàn mới được làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc để giới thiệu với doanh nghiệp Hàn Quốc. Sau khi được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng, người lao động mới làm thủ tục đi làm việc tại Hàn Quốc.

2. Đối tượng và điều kiện dự thi

2.1. Đối tượng dự thi

- Người lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc, cư trú dài hạn tại 93 huyện nghèo (bao gồm: 56 huyện nghèo thuộc Nhóm 1; 29 huyện nghèo bổ sung thuộc Nhóm 2 và 8 huyện nghèo thuộc Nhóm 3) theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020 và người lao động đang cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các xã Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 (trừ các xã thuộc các huyện tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2018).

Đối với người lao động chuyển hộ khẩu từ các địa phương không tuyển chọn trong ngành nông nghiệp hoặc các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2018 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 10/12/2018.

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành nông nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng (bao gồm trường hợp người lao động có hộ khẩu thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2018).

- Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành nông nghiệp và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong các khoảng thời gian sau: Từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/12/2016, từ ngày 10/07/2017 đến ngày 10/10/2017 và từ ngày 01/10/2018 đến thời điểm đăng ký dự thi (bao gồm người lao động có hộ khẩu thường trú tại các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2018).

Danh sách các huyện tạm dừng tuyển chọn thực hiện theo Công văn 1665/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 04/5/2018 của Bộ Lao động – TB&XH về việc tạm dừng tuyển chọn lao động theo chương trình EPS năm 2018 tại một số địa phương.

2.2. Điều kiện dự thi

- Từ 18 đến 39 tuổi (những người sinh trong khoảng thời gian từ ngày 11/12/1978 đến ngày 10/12/2000).

­ - Không có án tích theo quy định của pháp luật.

- Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc.

- Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc  theo visa E9 (lao động EPS) hoặc (và) visa E10 (thuyền viên gần bờ) thì thời gian cư trú phải dưới 05 năm.

- Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam.

- Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

­- Đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế.

3. Tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi

3.1. Thời gian đăng ký

Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 12/12/2018 (3 ngày).

Sáng từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

3.2. Địa điểm tiếp nhận đăng ký

 Cơ quan và địa điểm tiếp nhận: Sở Lao động – TB&XH giao cho Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của người lao động (tại địa chỉ: Tòa nhà 4 tầng, số 39 đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

3.3. Cách thức đăng ký

Người lao động đến trực tiếp Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh Vĩnh Phúc (không được đăng ký hộ).

4. Khi đến đăng ký người lao động cần mang theo

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.

- 01 bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu).

- Sổ hộ khẩu (bản gốc).

- 03 ảnh cỡ 3,5 cm x 4,5 cm (ảnh phông nền trắng, màu áo khác với màu của phông, chụp trong vòng 3 tháng).

- Hộ chiếu (Đối với người lao động đã từng làm việc ở Hàn Quốc trở về nước).

- Lệ phí dự thi tiếng Hàn: 24USD (hoặc tiền Việt Nam tương đương).

Sở Lao động – TB&XH đề nghị các cơ quan phối hợp, thông tin toàn văn, chi tiết nội dung kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng để người lao động biết và đăng ký dự thi./.

Nguồn: công văn số 2094/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 6/12/2018
của
Sở Lao động - TB&XH

Các tin đã đưa ngày: