Thông báo về kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng hạn

17/08/2020

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi:

- Thời gian: Từ ngày 14/8 đến ngày 21/8/2020 (tính theo dấu bưu điện của ngày nộp hồ sơ)

- Cách thức đăng ký, nộp hồ sơ dự thi:

+ Bước 1: Người lao động đăng ký trực tuyến trên website của Trung tâm Lao động ngoài nước www.colab.gov.vn (tại mục thông báo kỳ thi tiếng Hàn CBT đợt 1 năm 2020). Mỗi người lao động chỉ đăng ký 1 lần. 

+ Bước 2: Người lao động hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn, trực tiếp gửi bảo đảm chuyển phát nhanh thông qua đường bưu điện về Trung tâm Lao động ngoài nước theo địa chỉ: Trung tâm Lao động ngoài nước, Số 1, Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội (ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đăng ký thi tiếng Hàn cho lao động tái nhập cảnh năm 2020”).

Chỉ những người lao động hoàn thành cả 02 nội dung nêu trên mới được công nhận hoàn thành đăng ký (Nếu không đăng ký trực tuyến mà chỉ nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc chỉ đăng ký trực tuyến mà không nộp hồ sơ đều không hợp lệ).

2. Kế hoạch tổ chức thi

- Thông báo ca thi, ngày thi, địa điểm thi: 16/9/2020.

- Thời gian thi: Dự kiến bắt đầu từ ngày 22/9/2020.

- Thông báo kết quả thi: 28/10/2020.

- Địa điểm thi: sẽ được thông báo sau khi tổng hợp số lượng lao động đăng ký dự thi và căn cứ vào tình hình thực tế.

Xem chi tiết thông báo về kỳ thi tại đây

Nguồn: Công văn số 1524/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 17/8/2020
của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội