Thông báo mời đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới Đồng Mong

28/05/2015

Thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 24/04/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu nhà ở, khu chức năng đô thị, Sở Xây dựng công bố nội dung Dự án Khu đô thị mới Đồng Mong để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm Chủ đầu tư, nội dung cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ  DỰ ÁN

I. Dự án Khu đô thị mới Đồng Mong

1. Về Quy hoạch xây dựng: Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 27/04/2012 của UBND tỉnh v/v phê duyệt QHPK TL 1/2000 Khu đô thị mới Đồng Mong.

2. Diện tích, địa điểm, ranh giới của Dự án:

- Diện tích:  90,0 ha

- Địa điểm: Tại khu vực Cánh Đồng Mong, thị trấn Hương Canh và xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Ranh giới:

+ Phía Đông Bắc giáp khu dân cư thị trấn Hương Canh;

+ Phía Nam và Tây Nam giáp đất nông nghiệp và đường Tỉnh lộ 303;

+ Phía Đông Nam giáp đường Tỉnh lộ 303;

+ Phía Tây Bắc giáp đầm Thương và đất nông nghiệp.

3. Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, số lượng và các loại nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình kiến trúc khác trong phạm vi dự án; tiến độ thực hiện dự án:

3.1. Bố cục quy hoạch kiến trúc:

 Là khu đô thị xây dựng mới hiện đại, được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; có cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhằm đáp ứng nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt và vui chơi giải trí cho người dân trong vùng, nhu cầu phát triển đô thị hoá của huyện Bình Xuyên; có đầy đủ các chức năng, công trình tiện nghi cho một đô thị tiêu chuẩn loại III và tiêu chuẩn hạ tầng cho đô thị loại I; cùng với trung tâm hành chính tổng hợp của huyện Bình Xuyên là bộ mặt đô thị cũng như là nơi chỉ đạo của toàn huyện; phù hợp vơi định hướng quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

3.2. Không gian kiến trúc cảnh quan:

Nguyên tắc: Tuân thủ QHCXD đô thị Vĩnh Phúc, tận dụng và khai thác hiệu quả quỹ đất, khai thác triệt để yếu tố cảnh quan tự nhiên, địa hình, bảo vệ môi trường cảnh quan khu vực.

Tạo ra một khu đô thị với chất lượng cao, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thân thiện với môi trường và bền vững; Đảm bảo các khu chức năng liên kết chặt chẽ; Tận dụng điều kiện địa hình và cảnh quan sẵn có để tạo ra các không gian cảnh quan có chất lượng. Các không gian của khu chức năng TDTT, khu hỗn hợp và khu biệt thự nhà vườn sẽ là các không gian chính, chủ đạo của toàn khu. Công trình cơ quan dịch vụ, văn phòng, trung tâm thương mại bố trí gắn kết với công tình hỗn hợp cao tầng tại các vị trí điểm nhấn; các trường mầm non và nhà văn hóa được phân tách theo các phân khu gắn với lõi khu ở. Trạm y tế được tính toán bố trí ở trung tâm khu đất để đảm bảo phục vụ thuận lợi cho người dân đô thị dễ dàng tiếp cận.  

3.3. Tiến độ thực hiện dự kiến : từ năm 2015 - 2020

4. Quy hoạch sử dụng đất dự kiến (Theo bảng dưới đây). 

STT

Loại đất

Diện tích (ha)

1

Đất Công trình công cộng:

18,0

2

Đất nhà ở :

27,0

2.1

Đất nhà ở thương mại

21,60

2.2

Đất nhà ở xã hội

5,40

3

Đất Cây xanh -TDTT

18,0

4

Đất đầu mối HTKT

0,90

5

Đất giao thông bãi đỗ xe

26,1

 

Tổng cộng

90,0

 

B. CÁC THÔNG TIN KHÁC

1. Các điều kiện về sử dụng đất:

- Đất được giao để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định trong đấu thầu.

2. Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Bồi thường bằng tiền mặt cho các hộ dân.

- Tái định cư cho các hộ có nhu cầu.

- Giá trị tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư được thể hiện trong hồ sơ mời thầu.

3. Yêu cầu về quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

- Phần nhà ở thương mại : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý vận hành;

- Hạ tầng xã hội, Hạ tầng kỹ thuật: Thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Các điều kiện tham gia đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư:

a. Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam (kèm theo đơn đăng ký xin làm chủ đầu tư dự án);

 b. Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư tạm tính của dự án (tài liệu chứng minh năng lực tài chính vốn đầu tư thuộc chủ sở hữu là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm trước liền kề với năm chủ đầu tư thực hiện dự án kèm theo đơn đăng ký xin làm chủ đầu tư dự án);

c. Chỉ được tham gia trong một HSDT với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu;

d. Đáp ứng yêu cầu tại Thông báo mời thầu.

e. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

f. Có tổng mức đầu tư của dự án do nhà đầu tư tự đề xuất trong hồ sơ dự thầu không thấp hơn giá sàn;

g. Có khả năng huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện dự án;

h. Nộp kinh phí bảo đảm dự thầu theo quy định.

5. Nội dung đăng ký: Theo mẫu đơn đăng ký.

6. Thời hạn tiếp nhận đăng ký làm chủ đầu tư dự án: Nhà đầu tư nào quan tâm muốn đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới Đồng Mong có văn bản gửi về Sở Xây dựng trong thời gian kể từ ngày  20/5/2015 đến ngày  27/5/2015 (đăng ký trong giờ hành chính)./.

(Nguồn: Công văn số 1164/SXD-QLN&PTQĐ ngày 27/4/2015 của Sở Xây dựng)

Các tin đã đưa ngày: