Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm và trưng bày sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc.

01/09/2020

1. Tên dự án: Trung tâm hội chợ triển lãm và trưng bày sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Địa điểm thực hiện: Thành phố Vĩnh Yên hoặc khu vực lân cận

3. Quy mô dự kiến: 08 ÷ 10 ha.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 300 tỷ đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa

6. Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

7. Cơ quan kêu gọi, thực hiện thủ tục đầu tư: Sở Công thương.

8. Thời gian thực hiện đầu tư dự kiến: 2021-2025.

 

Nguồn: Công văn số 1037/SCT-KHTCTH 
ngày 31/8/2020 Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: